Cloudbox  เป็นพื้นที่เก็บไฟล์-แชร์ไฟล์ของ  3bb  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ผมเป็นลูกค้าอยู่  ผมไม่ทราบว่าบริการนี้เปิดให้ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็นลูกค้าใช้ฟรีมั้ย  และเปิดบริการมานานเท่าไหร่แล้ว  ผมเพิ่งทราบเมื่อเจอซองจดหมายแจ้งค่าบริการวันนี้แหละครับ

พื้นที่เก็บไฟล็และแชร์ไฟล์ออนไลน์แบบนี้ผมมีใช้อยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะครับ  Skydrive  ของ  Hotmail  หรือของ  Gmail (จำชื่อไม่ได้ครับ)  4 Shared  Ubuntu One  ส่วนมากผมมักจะเก็บงานไว้ที่  Ubuntu One  ครับ  แต่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนผมก็ใช้งานไม่คุ้มค่าหรอกครับ  งานไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น  ที่ต้องเก็บไว้อย่างนั้นเป็นเพราะปัญหาไวรัสลงเครื่องนั่นแหละพี่น้อง

แม้ตอนนี้ผมจะหันมาใช้  Ubuntu  แบบถาวรซึงแน่นอนว่าไวรัสไม่รู้จัก  แต่ผมก็ยังเก็บไฟล์งานไว้บน  Cloud  อยู่ดีเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในคอม  และเพื่อความสะดวกในการเปิดให้คนอื่นเห็นด้วย  เวลาที่ผมไม่อยู่ใคร ๆ ก็สามารถเปิดดูได้

ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  http://cloudbox.3bb.co.th

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments