ตามคำสั่งของอำเภอที่แต่งตั้งวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทีมของ อบต.โคกกลาง มี 3 คนพอดี  ซึ่งบางแห่งอาจมีแค่ปลัดคนเดียวต้องร่วมกับ อบต.อื่นให้ครบทีม 3 คน  ของเราเลยสบายหน่อยและได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตำบลบ้านเหล่าเพิ่มจากตำบลของตัวเอง

การเดินทางไปตำบลบ้านเหล่าระยะทางแค่นิสเดียวแต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมง  ผมไม่รู้จะขับรถยังไง  ไม่รู้จะหลบหลุมยังไง  ลำบากสุด ๆ ทำให้ไปถึงที่หมายช้ากว่ากำหนด  การอบรมใช้เวลาไม่นานหรอกครับ  แต่จะตอบคำถามนาน  แล้วในตอนบ่ายเราก็กลับมาที่ อบต.โคกกลาง  เพื่ออบรมให้กับ  กปน. ที่นี่ด้วย

ช่วงอบรมตอนบ่ายที่เราอยู่ อบต.โคกกลาง  นายจิรศักดิ์  ศรีคชา  นายอำเภอเพ็ญ (คนใหม่) ท่านแวะมาเยี่ยมและพูดคุยกับกรรมการการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วย

การอบรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ  ส่วนมากแล้ว กปน. เป็นผู้มีประสบการณ์กันมาแล้วทั้งนั้น  เราคงรอจนถึงวันรับหีบบัตรและวันเลือกตั้งนั่นแหละครับเราจึงจะประเมินได้ว่าผลงานของเราเป็นยังไง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments