หลังจากที่ผมผ่านการอบรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นครู ข. เพื่อเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น (อบจ.อุดรธานี) ที่จะมีขึ้นในวันที่  17  มิถุนายน นี้ทีมของผมมีปลัดเป็นหัวหน้าทีมบวกกับหัวหน้าสำนักและผมรวมสามคน

ทีมนี้จะออกปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอำเภอวันที่  12  มิถุนายนนี้แหละครับ  รับผิดชอบ  2  ตำบลคือ  ตำบลโคกกลางและตำบลบ้านเหล่า  ท่านปลัดหัวหน้าทีมแจ้งอำเภอไปว่าช่วงเช้าจะไปอบรมให้ กปน.ตำบลบ้านเหล่าที่ อบต.บ้านเหล่า  ส่วนช่วงบ่ายเข้ามาพื้นที่ตำบลโคกกลางครับ  ทราบเบื้องต้นว่า กปน.หน่วยละ  10  คน

ผมถามหัวหน้าทีมผมว่า  หัวหน้าจะเป็นคนพูดเองใช่มั้ย  ท่านตอบว่าใช่  ท่านจะเป็นวิทยากรเอง  หัวหน้าสำนักกับผมเป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้น  แบบนี้ดีครับจะได้ไม่เหนื่อย (ฮา)  แต่อย่าเอา  powerpoint  มาให้ผมแก้ละกันครับ  เพราะถ้าท่านยังไม่คุยกับผมว่าจะพูดเรื่องนี้เท่านั้น  ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไง  งานนำเสนอที่เขาให้มามันละเอียดครับ  บางเรื่องควรข้ามบางเรื่องควรเน้น

ถ้าเป็นผมผมจะเริ่มด้วย  การรับและตรวจสอบอุปกรณ์ในวันก่อนการเลือกตั้ง  การดำเนินการขณะลงคะแนนตั้งแต่เช้าจนถึงส่งคะแนนในวันเลือกตั้ง  แค่นี้ผมว่าเวลาครึ่งวันก็เกือบไม่พอแล้วล่ะครับ  แต่ก็พอใจชื้นขึ้นมาบ้างเมื่อนึกได้ว่า  คนที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งส่วนมากมักจะเป็นคนเดิม ๆ ของหมู่บ้านนั่นแหละครับ  เขาคุ้นเคยกับการเลือกตั้งอยู่แล้ว  เพียงแต่เราไปเน้นกับเขาว่าควรทำแบบไหนเท่านั้นเอง  วันที่  12  นี้รู้ครับว่าจะหมู่หรือจ่า

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments