ว่าจะไม่เขียนเรื่องนี้อีก  เพราะคิดว่ามันจบแล้ว  ไม่ใช่ครับ  มันยังตามมาหลอกหลอนเราอีก…

ใครที่ดีอกดีใจว่าจะไม่ได้จัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. อีกต่อไปแล้วต้องฟังทางนี้ครับ  ตามที่พวกเราชาวท้องถิ่นคิดว่ามันจบแล้วคงไม่เป็นตามนั้น  อย่างจังหวัดขอนแก่นก็มีหนังสือจากผู้ว่าให้ท้องถิ่นดำเนินการต่อ  ทั้งที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯระดับจังหวัดเห็นด้วยกับคณะใหญ่ และทราบจากทางเฟสบุ๊คกลุ่มชมรมพัฒนาชุมชนว่า  จังหวัดอื่น ๆ ก็กำลังดำเนินการในลักษณะเหมือนขอนแก่น

เมื่อวานผมไปอบรมครู ข. การเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.อุดรธานี  เจอกับพัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลโคกกลางเขาก็พูดในทำนองแบบนี้  แสดงว่ากรมการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดทุกจังหวัดทำเหมือนกัน  คำถามของชาวพัฒนาชุมชนท้องถิ่นคือ  แล้วเราจะทำยังไง

ผมได้แต่บอกว่า “รอ” เท่านั้นครับ  ตอนนี้ทางชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำลังดำเนินการทำหนังสือหารือเรื่องนี้ (รวมขอนแก่นด้วย) ไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่  เราได้แต่รอ

แต่มีบางแห่งบางจังหวัดเขาได้หนังสือจากทางจังหวัดลงนามโดยผู้ว่า  ให้ท้องถิ่นดำเนินการเอง  วิธีแก้ไขของเขาคือ  ท้องถิ่นทำหนังสือตอบกลับไปว่าทำไม่ได้พร้อมแนบหนังสือกรมส่งเสริมไปด้วย  ถ้าอำเภอยืนยันมาอีกว่าให้ทำ  ก็จงทำเถอะครับ  แต่เก็บหนังสือชุดนี้ไว้ให้ดี ๆ เพื่อชี้แจงกับ สตง. ว่าเราแจ้งเขาแล้วว่าทำไม่ได้แต่เขายังมีหนังสือมาให้เราทำ  ก็ให้ไปตามกับทางโน้น  (สตง.) เขามาแน่ครับ

เบื้องต้นเอาตามนี้ก่อนละกันครับ  ถ้าจะให้ดียื้อให้หนังสือตอบข้อหารือกลับมาก่อน  ความชัดเจนจะเกิดทันที  ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments