วันนี้ขอบ่นเรื่อผลประโยชน์ตังเองหน่อยครับ  เพราะผมเชื่อว่า “คนท้องถิ่น” เกือบทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างต่างก็พากันพูดถึงเรื่องนี้  เรื่องประโยขน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “โบนัส” นั่นแหละครับ

อย่างที่เราทราบกันว่า  ฝ่ายเลขานุการ ก.กลาง เสนอเรื่องยกเลิกโบนัสท้องถิ่นเข้าที่ประชุมอนุฯ  แล้วเอกสารวาระการประชุมมันหลุดออกมาแล้วไปโผล่ในเฟสบุ๊ค  สัปดาห์ที่ผ่านมาเลนเกิดการเมาท์แตกกันในเรื่องนี้ทั่วทุกสำนักงาน  ประมาณว่าเรื่องนี้ใครสั่ง  แค่เราเสนอเรื่องให้คนท้องถิ่นเบิกตรงในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเหมือนกับข้าราชการส่วนอื่นยังไม่ได้รับการแก้ไข  แล้วยังจะมาตัดเรื่องนี้อีก  คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปไหนทำไมไม่ส่งเสริมคนท้องถิ่น

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เบิกจ่ายตรง  เงินเดือนยังไม่ได้ปรับโครงสร้างเหมือนพลเรือน  เงินเพิ่มตามวุฒิก็ไม่ได้เป็นเงินเดือน  ไม่ต้องพูดถึงสิทธิ์ในการลาดูแลเมียที่คลอดที่ยังไม่ได้แก้ไข  และอื่น ๆ อีกมากที่คนท้องถิ่นรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม  ทั้งที่ พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล 2542 บอกว่า “สิทธิประโยชน์ สวัสดิการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือน”

ไม่สูงกว่า  ไม่เท่า  แต่ต่ำกว่า…แม่เจ้า

พอมีเรื่องโบนัสเกิดขึ้นมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องเมื่อคราวก่อนโน้นที่มีการปรับชั้น อบต.ใหม่  และกำหนดให้ปลัด อบต.เริ่มต้นจาก 6 เขาทำเพื่อใครก็รู้ ๆ กันอยู่  ที่ยังไม่รู้คือ  คราวนี้เขาทำเพื่อใครอีก

อย่างนี้แหละครับ  แม่เราไม่ได้เป็นเมียที่ถูกต้องเลยต้องทน  ล่าสุด ป.เชื้อเข้าเจรจากับ ก.กลางและกรมแล้วเห็นพ้องต้องกันในหลักการว่า  โบนัสยังไม่ควรยกเลิก  แต่ลดการจ่ายลงมาที่  3  หรือ  2.5  แล้วแต่มติที่ประชุม  30  พ.ค.นี้รู้ผลครับ  ตอนนี้ชมภาพน้องโบนัสไปก่อน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments