กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  แนวทางการบันทึกรายงานกองทุนออนไลน์ให้กับท้องถิ่นและ สสอ. โดยเน้นไปที่การรายงาน  เพราะส่วนมากแล้วคนที่ทำงานด้านนี้มักจะคีย์ข้อมูลว่าในปีงบประมาณนี้มีโครงการอะไรบ้าง  แต่ลืมรายงานไปว่าโครงการนั้นได้ทำไปเมื่อวันที่เท่าไร  เสร็จวันไหน  สสจ.เลยต้องทบทวนให้

ในปีที่ผ่านมาผมก็ลืมเหมือนกัน  ไม่ได้รายงานไปว่าได้ทำไปแล้ว  ดีที่การเงินเขาบันทึกบัญชีไปเขาเลยโอนเงินมาให้  และผมเข้าไปจัดการให้ทีหลัง (ฮา)

ที่จริงการบันทึกมันทำได้ไม่ยากหรอกครับ  ให้เราเข้าไปที่ tobt.nhso.go.th แล้วก็ login ให้เรียบร้อย  เสร็จแล้วก็เลือกว่าเราจะบันทึกด้านการเงิน  หรือด้านกิจกรรม  สำหรับผมจะบันทึกเพียงกิจกรรม  พร้อมรายงาน  ส่วนด้านการเงินทางเจ้าหน้าที่การเงินเขาจะจัดการเอง

ที่มันลืมก็เพราะว่า  พอประชุมอนุมัติโครงการเสร็จ  ผมก็จะคีย์ข้อมูลไว้  แล้วกว่าที่จะได้เวลาลงมือทำมันลืมคีย์ครับ  จนกระทั่งทางจังหวัดเขาทวงมาว่าลืมคีย์ข้อมูล  ปีต่อไปถ้าลืมเขาจะไม่โอนเงินให้ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments