สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี (พมจ.อุดรธานี)  ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  หรือ อพม. โดยได้เชิญนักพัฒนาชุมชนของท้องถิ่นในจังหวัดอุดรทั้ง 181 แห่งเข้าร่วมด้วยตั้งแต่วันที่  16 – 18  พฤษภาคม  2555

ผมเข้าใจว่าหลักใหญ่ใจความแล้วทาง พมจ. คงต้องการให้ท้องถิ่นรับทราบเรื่องแผนงานและโครงการที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมพากันคิดขึ้น  แล้วจะได้นำไปเสนอผู้บริหารเพื่อนำเข้าสู่การจัดตั้งงบประมาณขับเคลื่อนต่อไป  เช่นเรื่องค่าตอบแทนของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เดือนละ  600  บาทที่ พมจ. ขอให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้

ผมกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนกับเคส  จปฐ.  นะสิครับ

ในการมาอบรมอย่างนี้ผมชอบนะครับ  ผมว่ามันมีอะไรที่เราได้มากกว่าอบรมในอำเภอเดียวกันซะอีก  อย่างที่วิทยากรอัยการว่า  ใครที่มาอบรมคราวนี้รู้จักคนน้อยกว่า  50  คนจากทั้งหมดสามร้อยกว่าคนถือว่า  ล้มเหลวในการมาอบรมคราวนี้  เพราะวัตถุประสงค์ของผู้จัดคือต้องการให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกันข้ามตำบล  ข้ามอำเภอ  เผื่อในอนาคตข้างหน้าจะได้ขยายเป็นเครือข่าย

ผมมาคิดต่อเอาเองว่า  อย่างน้อยได้เครือข่ายเฟสบุ๊คเพิ่มอีก  50  ก็ยังดี (ฮา)

แต่เท่าที่สังเกตุมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิครับ  ส่วนมากมาจากอำเภอเดียวกันมักจะนั่งในกลุ่มเดียวกัน (ยกเว้นอำเภอเพ็ญ และนายูง 555) และผมไม่ได้พักที่โรงแรมด้วยเลยไม่รู้ว่าหลังอบรมเขามีกิจกรรมอะไรกันมั้ย…..แต่น่าจะมีนะ

สิ่งที่เราได้มากกว่าเรื่องที่เรามาอบรมคือ  “เครือข่าย”  นี่ละครับ  เอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานได้  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้  อย่างคราวนี้ผมก็เจอน้องที่คุยกันเรื่องงานประจำแต่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลย  ซึ่งในงานนี้มีหลายคนมาทักผมนะครับ  แต่ผมมักจะเสียเปรียบคนอื่นเสมอ  มีแต่คนรู้จักแต่ผมไม่รู้จักเค้า…..หรือว่าแก่จนจำไม่ได้ (ฮา)

ปล.ภาพถ่ายจากมือถือครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments