บ่ายวานนี้ผมได้รับการประสานเรื่องห้องพักที่จะไปอบรมตามโครงการ เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงได้รู้ว่ารายชื่อออกมาแล้ว  และถือว่าโชคดีอย่างมากที่เน็ตสำนักงานใช้ได้พอดิบพอดี

ผมสมัครไปรุ่นที่ 4 พร้อมกับเพื่อนสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน อปท. กับเพื่อนที่อยู่อำเภอเดียวกันนี้อีกหนึ่งคนครับ  คงต้องพักที่เดียวกันและเข้ามาตรวจสอบรายชื่อกันหน่อยว่าอุดรธานีมีไปร่วมโครงการนี้กี่คน

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่  28 – 30  พฤษภาคม  2555  มีอุดร  4  คน  รุ่นที่  2  อบรมวันที่  5 – 7  มิถุนายน  2555  มีอุดร  7  คน  รุ่น  3  อบรมวันที่  11 – 13  มิถุนายน  2555  มีอุดร  3  คน  รุ่น  4  อบรมวันที่  18 – 20  มิถุนายน  2555  มีอุดร  4  คน  จากทั้งหมดรุ่นละ  200  คน  ผมไปในรุ่นที่  4  ครับ

ปีก่อนโน้นผมเคยไปอบรมเครือข่ายผู้พิการโดยผู้จัดชุดเดียวกันนี้  ยังเคยสงสัยว่าทำไมเขาแจกคูปองกาแฟกับอาหารทั้งที่ในโรงแรมแห่งนั้นมีคณะเราเท่านั้นที่อบรม  พอเห็นหนังสือวันนี้ถึงได้เข้าใจ  ผู้จัดอนุญาติให้ผู้ที่ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อนี้เข้าร่วมอบรมได้แต่ไม่มีกาแฟและอาหารให้  ซึ่งผมได้รับการแจกคูปองแสดงว่ามีคนที่สมัครมาแล้วมันเต็มก่อนเลยไม่มีชื่อเข้าร่วมด้วย  น่าสนใจนะครับว่าทำไมคนถึงอยากเข้าอบรม

ปล.ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับอบรมเท่าไร  แต่อยากให้ดู (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments