nengnengneng.net

จปฐ. เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นหรือเปล่า…ยังไม่จบ

ในขณะที่เราชาว พัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอหนังสือจากจังหวัดที่คงจะอ้างความเห็นของ คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ว่าให้ท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2555 ได้ (ต้องออกมาในลักษณะอย่างนี้แน่นอน…ฟันธง) นั้น  ผมเข้าไปตรวจสอบความเห็นของเพื่อนพ้องน้องพี่ พัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเฟสบุ๊คซึ่งมีอยู่หลากหลายพอสมควรครับ

เบื้องต้นมีคำถามที่ถามกันไว้ตามสเตตัสข้อสองข้อพอให้ได้ถกกันในความเห็นของแต่ละคนว่า  คำว่า สนับสนุน ใน “ดังนั้น อปท. จึงไม่อาจให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินการภารกิจในส่วนนี้ได้” หมายถึง  โอนเงินไปให้ พช.อำเภอ หรือจังหวัดทำเองหรือเปล่า  ถ้าท้องถิ่นทำโครงการ การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2555 ขึ้นมาและเป็นคนดำเนินการเอง  ไม่ใช่เป็นการสนับสนุนใช่หรือไม่  ซึ่งมีคนหนึ่งนำข้อมูลนี้ไปถามท้องถิ่นอำเภอแล้วได้รับคำตอบแบบกว้าง ๆ แต่ไม่ฟันธงว่า  ถ้าไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่นก็ไม่ต้องทำ  แล้วยังมีข้อสงสัยตามมาอีกว่าที่ให้ชาวบ้านเก็บข้อมูลมาแล้วล่ะจะทำไงต่อ

ที่ต้องถกเถียงกันอย่างนี้เพราะท้องถิ่นแต่ละที่  แต่ละอำเภอ  แต่ละจังหวัด  อ่านหนังสือแล้วตีความไม่เหมือนกัน  ทั้ง ๆ ที่หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๙๒ จากส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ  สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ส่งถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด  บอกเพื่อแจ้ง อปท.ถือปฏิบัติต่อไป  ย้ำว่าเพื่อแจ้ง อปท. ถือปฏิบัติ

ส่วนคู่กรณีอย่างกรมการพัฒนาชุมชน  ทำหนังสือหาผู้ว่าราชการจังหวัดให้แจ้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ท้องถิ่นสนับสนุนการจัดเก็บ จปฐ.ต่อไป  ที่น่าขำคือในหนังสือมีข้อความที่ไม่น่าจะเป็นความจริงอย่าง  “ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง”  ซึ่งคนที่ทำงานด้านนี้มาประจำอย่าง  พช.อปท.  ทั้งหลายรู้ดีว่า  ข้อมูลที่นำมาแก้ไขไม่ให้ตกเกณฑ์มีคุณภาพขนาดไหน  และคงรู้อีกว่าเราชาวท้องถิ่นนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์แค่ไหน  ไม่อยากบอกครับกลัวกรมการพัฒนาชุมชนรับไม่ได้ (ไม่อยากฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

จะเลี้ยวกรุณาเปิดไฟเลี้ยว…ขอบคุณ » « บูรณาการหมายเลข 2

3 Comments

  1. ตกลง ยังไงค่ะ จะสามารถเบิก ค่า คีย์ข้อมูลได้ไม๊ค่ะ

  2. nengneng

    7 June, 2555 — 25 March, 2513

    ไม่ได้ครับ ของผมหนักหน่อยค่าจัดเก็บก็ยังไม่จ่าย เล่มละ 15 ส่วนค่าบันทึก พช.อำเภอจ่ายให้ได้ 4 บาทครับ

  3. แล้วถ้าให้อำเภอจ่ายให้ อำเภอจะจ่ายให้กี่บาทค่ะ แล้วชุมชนเค้า ให้เล่มมาแล้ว จะเบิกในส่วนนี้ได้ไม๊
    แต่ ค่าคีย์ข้อมูล คงเบิกไม่ได้ใช่ไม๊ค่ะ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE