nengnengneng.net

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ไม่ใช่ อปท.

เพื่อน ๆ เฟสบุ๊คในกลุ่มของชมรมพัฒนาชุมชน (@Miz  U  Khondee) เป็นคนแจ้งเรื่องนี้มาว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งหนังสือหารือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี  หารือแนวทางการดำเนินงานของ อปท. กรณีสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ซึ่งในเรื่องนี้เคยมี สตง. ได้ทักท้วงว่า  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. นั้นไม่ใช่ภารกิจของ อปท.  แต่เป็นภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน  ฉะนั้นการตั้งงบประมาณในการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้

หนังสือตอบข้อหารือเรื่องนี้ของสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกลับมาแล้วนะครับว่า  การที่ อปท. จะให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ส่วนราชการหรือ อปท. อื่นได้  ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการให้บริการสาธารณะ (ผมไม่มีตัวอย่างให้ดู…หากันเองนะครับ) และจะต้องไม่เป็นการสนับสนุนในภารกิจ  หรือเป็นงานประจำที่ส่วนราชการนั้นสามารถตั้งงบประมาณของตนเองเพื่อดำเนินการในภารกิจดังกล่าวได้อยู่แล้ว

เป็นอันชัดเจนนะครับว่า  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. นั้น เป็นงานของกรมการพัฒนาชุมชน  ฉะนั้นการที่เราชาวท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนงบประมาณกับกรมการพัฒนาชุมชนในการจัดเก็บ จปฐ. ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงของเขาและเขาเองก็มีงบประมาณของเขาอยู่  ทำไม่ได้ครับ  นั่นหมายความว่า  ค่าจัดเก็บ จปฐ. ที่เราให้อาสาสมัครจัดเก็บให้และค่าบันทึกข้อมูลที่เรากำลังรอโปรแกรมอยู่เนี่ยจ่ายไม่ได้  ปัญหามันอยู่ที่  อาสาสมัครจัดเก็บเขาไม่รับรู้หรอกครับ  ตอนนี้เขาก็มาถามหาค่าจัดเก็บทุกวัน  เขาเก็บข้อมูลเรียบร้อยตั้งแต่มกราหนังสือตอบข้อหารือออกมีนา…เฮ้ออ

เรื่องนี้ผมเคยบ่นแล้วก็เคยบอกไว้เหมือนกันว่า  ที่อุดรมี  อปท. บางแห่งไม่ตั้งงบให้เลย  พัฒนากรที่รับผิดชอบตำบลนั้นต้องควักเงินตัวเองจ้างคนเก็บคนบันทึกล่ะครับ  พอพูดไปก็มีหลายคนว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้  เลยพูดต่อไม่ได้  ที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ตั้งงบสนับสนุนนะครับ  ผมตั้งงบให้มากที่สุดแหละครับ  จนใคร ๆ ก็อยากมาทำงานที่ตำบลโคกกลาง

ว่าแต่ว่า…งบที่ตั้งไว้และจ่ายไปแล้วจะเอาคืนจากใครครับ…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

จะวานใครถ่ายภาพให้ล่ะเนี่ย » « ของฟรีไม่ได้มีแค่ชาวบ้านที่ชอบ

8 Comments

 1. นโยบายออกมาจากต้นน้ำครับ…ปลายน้ำต้องรอหน่อย…อาจจะรอนานเลยก็ได้

 2. nengneng

  30 April, 2555 — 20 March, 2513

  หนังสือน่าจะออกมาเร็วกว่านี้หน่อยครับ ออกมากลาง ๆ อย่างนี้มันพูดยาก

 3. nengneng

  30 April, 2555 — 20 March, 2513

  อบต.โคกกลาง ให้อาสาสมัครจัดเก็บจัดการเรียบร้อยแล้ว คงต้องจ่ายค่าจัดเก็บให้เค้าที่เล่มละ 15 บาท ส่วนการบันทึกจะรอฟังก่อนว่าจะเอาไง ตอนนี้อุดรยังไม่เรียกอบรม

 4. คนทำงาน ที่อยู่ปลายน้ำ

  3 May, 2555 — 20 March, 2513

  พอดีอำเภอเรายังไม่ได้ประชุมจัดเก็บจปฐ. เพราะต้องรอแบบจัดเก็บจปฐ. (สรุปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรซักอย่างเกี่ยวกับการจัดเก็บจปฐ. ปี 55 ) จากข้อหารือดังกล่าวเราจะต้องทำยังไง อยู่เฉยๆก่อนดีมั้ย…เหนื่อยใจอย่างแรง

 5. nengneng

  4 May, 2555 — 20 March, 2513

  @คนทำงาน ที่อยู่ปลายน้ำ
  ที่อุดรตอนนี้เลื่อนการอบรมการใช้โปรแกรม จปฐ. ออกไปไม่มีกำหนดครับ และผมหนักกว่าทุกที่อยู่แล้วเพราะผมพิมพ์เล่มจัดเก็บเอง เพราะรำคาญที่อำเภอให้มาไม่พอสักปี เริ่มฤดูกาลใหม่เลยจัดหนัก

 6. คณะ พชช. ชุดใหญ่ มี กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการ ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน จึงเป็นการประสานงบประมาณ โดยมีปลัดกระทรวงดูแลกำกับ ถ้ากรมการพพัฒนาชุมชนกำหนดเป็นบทบาทภาระกิจหลัก อปท. จึงไม่สามารถให้งบได้ เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนตั้งงบประมาณไว้เองและเป็นบทบาทภารกิจ ดังนั้นจึงไม่ใช่บทบาทภารกิจของ อปท. การให้งบจึงไม่สามารถทำได้ จะทำได้เป็นเพียงแค่การสนับสนุนให้เงิน ดังนั้น หน่วยงานที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายต้องเขียนโครงการขอรับการสนุบสนุนจาก อปท. โดยมีอนุกรรมการกระจายอำนาจ ให้ความเห็นชอบ และเขียนโครงการให้ผู้ว่าอนุมัติ เมื่อ อปท. ให้เงินจะจ่ายเป็นเช็คกลับไปที่จังหวัด นำเข้าคลังจังหวัด จากนั้นอำเภอทำหลักฐานเบิกจากจังหวัดต่ไปให้กับผู้บันทึก/จัดเก็บ

 7. nengneng

  12 May, 2555 — 20 March, 2513

  @สมคิด
  ขอบคุณหัวหน้าสมคิด วงษ์กันยา จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทองครับ

 8. ขอบคุณที่ให้ความกระจ่างค่ะ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE