nengnengneng.net

จัดเก็บ จปฐ. กันหรือยัง

ผมเจอคำถามนี้ใน  Facebook  ของกลุ่มชมรมพัฒนาชุมชนครับ  ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  บางคนเพิ่งจะประชุมผู้จัดเก็บ  บางคนยังไม่ได้แบบสอบถามเพื่อจัดเก็บ  แต่บางคนเริ่มอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ. กันแล้ว

ตามแผนปฏิบัติการใหม่ (ย้ำว่าใหม่) การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี  2555  ของกรมการพัฒนาชุมชนได้เลือ่นเวลาออกไปอีกเนื่องจาก  การจัดพิมพ์แบบสอบถามหรือเล่มจัดเก็บมีความล่าช้า  ท้องถิ่นไหนที่ไม่ได้สั่งพิมพ์เล่มจัดเก็บเองต้องรอล่ะครับ  ส่วนท้องถิ่นที่มีเล่มจัดเก็บแล้วเค้าจัดเก็บเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่ปีมะโว้แล้ว  รออย่างเดียวคือรอโปรแกรมบันทึกที่ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมา

คาดว่าน่าจะเร็ว ๆ นี้  เพราะตามแผนงานท้องถิ่นต้องส่งข้อมูล จปฐ. พร้อมคำรับรองให้อำเภอภายในวันที่  10  กรกฏาคม  2555  และเราชาว อปท. คงจะมีเวลาคีย์ข้อมูลสัก  15  วันแหละครับ – ผมคิดตามสถิคิที่เคยมีมาทุกปี  ปีนี้คงจะไม่แตกต่างไปเท่าไรหรอก

วันก่อนคุยกับน้อง  พช.  คนหนึ่งทาง  Facebook  เรื่องเล่มจัดเก็บนี่ล่ะครับ  น้องเค้าบอกว่าอำเภอเพิ่งบอกเค้าให้ไปสั่งพิมพ์แบบสอบถามหรือเล่มจัดเก็บ  น้องเค้าพิมพ์ให้ได้แต่ทำไมไม่บอกก่อนจะได้ตั้งงบประมาณไว้  ผมบอกน้องไปว่าแต่ละที่  แต่ละอำเภอไม่เหมือนกัน  อย่างของผมพิมพ์เองและจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว  รอบันทึกอย่างเดียว  อำเภอหยอดคำหวานมาว่าจะอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกตั้งแต่เดือนที่แล้ว  จนป่านนี้…จนป่านนี้

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

ของฟรีไม่ได้มีแค่ชาวบ้านที่ชอบ » « VDO Presentation

2 Comments

  1. หัวบล็อกดูสดใสดีครับ…ผมว่าเอาแนวนี้ดีกว่า…เหอะๆๆ

  2. nengneng

    27 April, 2555 — 21 March, 2513

    HA HA บล็อกนี้เหรอครับ (ผมเปิดไปดูเว็บของกรมพัฒน์น่ะ)

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE