ก่อนที่ผมจะจัดอบรมทบทวน อปพร. ขึ้น ผมไปปรึกษากับ ตชต. (คนเก่า) ท่านแนะนำมาว่า  ไม่ต้องเน้นที่ปริมาณ  เอาแค่คนที่ไปช่วยงานเราเป็นประจำอยู่แล้ว  ซึ่งในตอนนี้ทั้งตำบลมีอยู่ประมาณ  20  ท่านเน้นมาว่าเอาแค่นี้พอ  เพราะคนอื่นที่อยากเข้ามานั้น  อยากเข้ามาเพราะชุดที่เราจะตัดให้เท่านั้น

แต่ในมุมของนายกที่เป็นผู้บริหาร  ท่านมองข้ามไปอีกขั้นหนึ่ง  เพราะท่านเป็นนักการเมืองย่อมต้องการมวลชน  อยากได้คนมาเข้าร่วมเยอะ ๆ เลยมาลงตัวที่  60  คน

ได้เวลาที่ผู้เข้าอบรมมาลงทะเบียนผมนึกถึงคำพูดของนายดาบ ตชต. ทันทีเลยครับ  “เขามาเพราะอยากได้ชุด”  เพราะมอง ๆ ดูแล้วไม่คุ้นหน้า  คุ้นตาเลย  นั่นหมายความว่าไม่เคยมาช่วยงานหรือมาปีละครั้งสองครั้ง  ทำให้ผมไม่คุ้น  แต่ก็ปลอบใจตัวเองว่า  เอาน่า  อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้

พอนายกที่เป็นประธานเปิดอบรมพูดเรื่องชุด อปพร. ที่ในวันนี้จะตัดให้  และท่านจะระดมทุนมาตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก อปพร. ในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ เป็นเรื่องทันทีครับ  มีการโทรตามกันให้มาลงทะเบียน  รวมถึงมาแจ้งว่า  คนนั้นติดธุระ  คนนี้มาไม่ได้  เดี๋ยวจะเอาคนนี้มาแทนนะ

ผมได้แต่ยิ้มและพยักหน้า  ไม่กล้าขัดตามปรัชญาการทำงานของผมเองที่บอกว่า  “อย่าขัดกับพระ  อย่าปะทะกับนักข่าว  อย่าก้าวร้าวนักการเมือง  อย่ามีเรื่องกับชาวบ้าน  อย่าค้านประชาชน”

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments