ผมหลงไหลศิลปและปรัชญาตะวันออกมานานหลายนานแล้ว  พอไปเห็นที่ไหนมักจะถ่ายภาพเก็บไว้  และมีหลายครั้งที่ภาพเหล่านั้นหายไปกับกาลเวลา  แต่ยังติดตาติดใจผมอยู่ไม่เลือนหายไปไหน  และคราวที่ไปสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ  ระยอง  ผมได้เห็นสวนเซนสวยแบบนี้ที่ข้างทางเข้าอาคาร  เลยถ่ายภาพเก็บมาฝาก…แม้จะไม่มีมุมสวยเลยก็ตาม (ฮา)

สวนเซนหลายคนถือว่าเป็นศิลปะที่มีชีวิต  แม้มองดูแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นสวนที่แห้งแล้ง  เพราะมีแค่หินกรวด  แต่ในหินกรวดนั้นน่ะมีน้ำตก  มีต้นไม้  มีอะไรอื่นอีกที่สวนควรจะมี  เพียงแต่แต่ละคนมองเห็นได้ต่างกัน  นี่แหละที่ผมชอบ

ชอบที่มันมีอะไรมากมายที่ซ่อนอยู่  ความหมายเชิงปรัชญาในการดำรงชีวิต  และที่เด่นจะเป็นมุมมองของแต่ละคน  ยืนอยู่จุดเดียวกัน  มองลงไปในมุมเดียวกัน  คนสองคนเห็นไม่เหมือนกัน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments