กลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง  และ  อสม. ตำบลโคกกลาง  พากันเดินทางมาที่หอประชุม  อบต.โคกกลาง  เพื่อฟังคำชี้แจงในเรื่องที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งผมเป็นผู้ออกหนังสือเชิญไป  ก่อนหน้านี้ผมและท่านนายกก็ได้ชี้แจงให้กับ อสม. ในการประชุมประจำเดือนของ อสม. ไปบ้างแล้ว  คราวนี้นัดกันมาทั้งหมดเลยครับจะได้ชัดเจน

ผมได้ของบประมาณเพื่อกลุ่มสตรีเป็นประจำทุกปีแหละครับ  ปีไหนได้มากเราก็จะไปดูงานกัน  ปีไหนได้น้อยเราก็จัดอบรมให้ความรู้กันที่หอประชุม อบต. นี่แหละครับ  ปีนี้ได้งบมาแสนหนึ่ง  ผมก็มาทำโครงการศึกษาดูงาน  และ อสม. ท่านทราบข่าวก็เลยแจ้งกับนายกมาว่าอยากร่วมด้วย  ท่านปลัดเลยบอกไปว่า อสม. มีเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านละหมื่นนี่  ถ้าอยากไปด้วยลองไปคุยกันดูซิว่าจะนำเงินมาสมทบเท่าไร  มากน้อยไม่ว่า  แต่อยากรู้ว่าเงินจะเป็นเท่าไร  คนเท่าไร  จะได้จัดการได้อย่างถูกต้อง  ว่าจะไปไหน  คนกี่คน  รถกี่คัน  อะไรแบบนี้

ผมไม่ทราบว่ากลุ่ม อสม. ไปคุยกันยังไง  เรื่องถึงมาถึงผมกลายเป็นว่า  ผมจะเอาเงินของ อสม. พากลุ่มสตรีไปดูงาน  และก็มี อสม. บางหมู่บ้านบอกว่าจะไม่ร่วมงานด้วย…งานเข้าครับ…งานเข้า

วันนี้เลยเชิญทั้งกลุ่มสตรี  และ  อสม.  ทั้งหมดมาเพื่ออธิบายให้เข้าใจ  และแจ้งไปด้วยว่า  อบต.  จะไม่เอาเงินกับ  อสม.  สักบาทเดียว  ใครจะไปดูงานด้วยก็ให้ลงชื่อวันนี้  รับจำนวน  220  คน  ทั้งกลุ่มสตรีและ  อสม.  ปรากฏว่า  อสม.  ก็ลงชื่อไปกันครับ  ซึ่งผมเข้าใจว่ากลุ่มที่เข้าใจผิดคงจะไม่มาในวันนี้  กลุ่มที่มาในวันนี้ตั้งใจจะไปไหนไปกันอยู่แล้ว

วันที่  12  มีนาคม นี้ครับ  เราจะไปกันแถว ๆ บ้านของผมล่ะครับ  เจอกันที่โคกกลางนะครับ  รถออกหกโมงเช้าครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments