ตอนนี้บรรดาเหล่าอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กำลังเดินเท้าสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ตามหมู่บ้านต่าง ๆ อยู่อย่างขยันขันแข็งครับ  บางหมู่บ้านจัดเก็บคนเดียว  บางหมู่บ้านจัดเก็บ  3  คน

ขณะเดียวกันเราที่กำลังรอผลการจัดเก็บอยูอย่างระทึกในหัวใจก็มาตรวจสอบข้อมูลของปีที่ผ่านมากันนะครับว่า อบต.โคกกลาง ในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง

เท่าที่ดู  ตกเกณฑ์อยู่  2  ข้อครับ  คือข้อที่  20  และข้อที่  32

ข้อ  20  บอกว่า  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ตกเกณฑ์แต่ไม่ได้หมายความว่า  ตำบลโคกกลางมีโจรผู้ร้ายชุกชุมนะครับ  มันเป็นอย่างนี้ครับ  เมื่อปี  2554  ที่ผ่านมามีชาวบ้านบางครัวเรือนถูกหลอกในเรื่องการไปทำงานต่างประเทศครับ  เสียเงินให้นายหน้าไปแล้วแต่ไม่ได้ไปทำงาน  ทำให้มีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกัน  เวลาตอบแบบสอบถามเลยลงไปว่า  ไม่ปลอดภัย  ทำให้ข้อนี้ที่กำหนดไว้ที่  100  %  ตกเกณฑ์ทันที

อีกข้อหนึ่งครับ  ข้อที่  32  ที่บอกว่า  คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา

เกณฑ์วัดของข้อนี้ก็  100  %  เหมือนกันครับ  นั่นหมายความว่า  ในครัวเรือนหนึ่ง ๆ ของตำบลโคกกลางจะต้องมีคนกินเหล้า  1  คนล่ะ  และก็เดือนละมากกว่า  1  ครั้ง  คือไม่ใช่เป็นการกินเหล้าแบบเป็นครั้งเป็นคราวในงานเทศกาล  งานประเพณี  หรืองานเลี้ยงทางสังคมน่ะครับ  คงพอนึกออก

ส่วนเรื่องรายได้ในปีที่ผ่านมาคิดที่  23,000  บาทต่อคนต่อปีครับ  แต่ในปีนี้จะเพิ่มเป็น  30,000  บาทต่อคนต่อปี  ในภาพรวมไม่ตกเกณฑ์ครับ  แต่ในระดับหมู่บ้านมีตกเกณฑ์เหมือนกันในบางหมู่บ้านครับ  ทั้งตำบล  18  ครัวเรือน

คงต้องหาทางช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์เรื่องรายได้ต่อไป  ไม่นานเกินรอครับ  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนคนโคกกลาง  คงตามมาติด ๆ อดใจรออีกนิดเดียว

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments