3  ทุ่ม  10  นาที  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2555

ผมจัดอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อย่างไม่เป็นทางการไปในวันนี้เองครับ  ที่บอกว่าไม่เป็นทางการเพราะว่าคนมันน้อยเลยเป็นเหมือนคุยกันธรรมดา  และเชิญพัฒนากรของอำเภอมาเป็นวิทยากรตามมารยาท  ถ้าไม่เชิญเดี๋ยวเขาจะว่าเอาได้

เพื่อนที่เทศบาลโทรมาถามว่า  ค่าวิทยากรเท่าไร  ผมตอบไปว่าไม่มี ฟรี เพราะงานนี้เป็นงานของเขา  และเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องมาทำความเข้าใจกับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อนถามต่ออีกว่า  เขาจะไม่ว่าเอาหรือ  ผมบอกไปว่าไม่ทราบเหมือนกัน

ระหว่างนั้นผมได้รับทราบจากวิทยากรว่า  สิ้นเดือนนี้ส่งข้อมูลมาบันทึก  แล้วนำส่งอำเภอวันที่  25  มีนาคม  ผมก็เออ  เออไปตามเรื่องตามราว  แต่อดสงสัยไม่ได้ว่า  จะรีบไปไหน  หรืออยากได้ที่  1

ที่หนึ่งแล้วไง…

แสดงว่าแผนปฏิบัติการที่กรมการพัฒนาชุมชนทำออกมา  แล้วแจ้งมายังจังหวัดต่าง ๆ นั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้ว  หรือไม่มีความสำคัญอะไรเลย

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments