ปกติเรา (อบต.หรือเทศบาล) จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยไม่เกินวันที่  10  ของทุกเดือนอยู่แล้ว

ปัญหาของผมคือ  ผู้รับเบี้ยเข้าใจว่าเงินที่ได้รับนั้นเป็นเบี้ยยังชีพของเดือนที่ผ่านมา  ไม่ว่าจะอธิบายยังไงก็ไม่ยอมเข้าใจ  ตอนนี้ยังอธิบายอยู่เรื่อย ๆ

อีกปัญหาหนึ่งคือ  เมื่อผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต  เสียชีวิตวันไหนถึงจะไม่ได้เงิน  เคยไปโพสถามเพื่อน ๆ ในบอร์ดชมรม พช.อปท.เขาก็ทำเหมือนที่เราทำ

ที่ผ่านมาวันที่เรา (ทีมงาน อบต.โคกกลาง) ออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพมักจะไม่ใช่วันเดียวกันในแต่ละเดือน  เช่น  บางเดือนจ่ายวันที่  5  บางเดือนจ่ายวันที่  8  บางเดือนจ่ายวันที่  10  และเราจะไม่เบิกเงินออกมาก่อน  เราจะเบิกในเช้าวันที่ไปจ่าย  ฎีกาเบิกจ่ายเงินเราก็จะลงวันที่เราไปจ่าย  ฉะนั้นถ้ามี้ผู้รับเบี้ยเสียชีวิตก่อนวันที่ที่เราลงในฎีกาเราก็จะไม่เบิกเงินออกมาจ่าย

แต่ผู้รับเบี้ยจะเข้าใจว่า  ถ้าเสียชีวิตก่อนวันที่  10 (วันไหนก็แล้วแต่) จะไม่ได้รับเงิน  แต่ถ้าเสียชีวิตหลังวันที่  10  จะยังได้รับเงินอยู่ (เพราะรับไปแล้วอ่ะ)

แล้วมีวันหนึ่งวันที่เราจ่าย เบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ที่เราดันไปจ่ายหลังวันที่  10  เพราะเงินเราหมดต้องรอเงินโอนมา  เป็นเรื่องเลยครับ

จ่ายวันที่  16  ตายวันที่  13  อธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจ

ผมไม่ทราบจริง ๆ ว่าเขาเข้าใจอย่างนี้ได้ยังไง  ใหม่ ๆ อธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดี  พอพูดบ่อย ๆ เดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นครับ  ยังเหลือสมาชิกสภา อบต. บางคน  และผู้ใหญ่บ้านบางคนเท่านั้นที่ยังไม่เข้าใจ

ที่สำคัญคือ  สมาชิก อบต. นั้นกำลังเรียนต่อ ป.โท อยู่นะซี  กูรูบอกมาว่า  คนอื่นฟัง ป.โท ไม่ค่อยเข้าใจ  แต่พวก ป.โท ฟังคนอื่นไม่เข้าใจกว่า (ฮา) ผมกลัวว่าจะอธิบายให้ท่านนี้ฟังไม่เข้าใจ  ยิ่งเป็นพวกสองตูดลูดอยู่

วันพรุ่งนี้สมาชิกท่านนั้นจะตั้งกระทู้ถามสดในสภา  นายกเลยบอกให้ผมไปตอบหลังจากที่ท่านตอบแล้วเขาไม่เข้าใจ

โทต่อโทคุยกันยังไม่รู้เรื่อง  แล้วจะให้สองตูดลูดไปเล่าให้ฟัง  มันจะรู้เรื่องได้งั้ย

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments