ปกติเวลาอยู่ที่บ้าน  ผมใช้ระบบปฏิบัติการ  Ubuntu  PE  11.05  ครับ

นานทีปีหนถึงเข้าไปใช้  Windows

ซึ่งเป็นการเข้าไปใช้แบบถูกบังคับซะมากกว่า  อย่างเมื่อตะกี้ผมเข้า  Windows  ไปเพราะว่าผมจะติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ทำงาน (ที่ทำงานใช้  Windows  ครับ)

หลังจากที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  เลยลองเข้าเว็บดูหน่อย

ตกใจหมดเลย

เจอหน้าตาหน้าแรกอะไรก็ไม่รู้ครับ  แล้วเป็นหมดเลยทุก  Browser  ผมเข้าไปแก้ไขตั้งค่าหน้าแรก  ก็ไม่ปรากฏว่ามันเปลี่ยนนี่นา  ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง  ลองแก้ไขแล้วก็ไม่หาย  เลยไม่รู้จะแก้ไขตรงไหนยังไง

ใครรู้วิธีแก้ไขบอกหน่อยครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments