ปัญหาความยากจน : ปี 2555 เริ่มแล้ว

นานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญหาความยากจน  ถ้าใครนึกไม่ออกไปทบทวนความหลังได้ที่ ปัญหาความยากจน : สายลมที่ผ่านเลย และ ปัญหาความยากจน : คนจอมศรี นะครับ

เมื่อปีที่ผ่านมาผมไป รับนโยบายแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน มา  แล้วรอความชัดเจนว่าหลังน้ำลดจะเป็นยังไง

ตอนนี้มาแล้วครับ  มาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเลย

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  พช.อำเภอแจ้งให้ผมรายงานผลการจัดเวทีประชาคมว่า  รายชื่อครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เมื่อปี  2554  ที่ผ่านมานั้นจริงหรือไม่  ซึ่งตำบลผมมีอยู่  18  ครัวเรือนใน  5  หมู่บ้าน

ผมได้แต่ยิ้มไม่กล้าพูดว่าอะไร  เดี๋ยวเพื่อนในบอร์ดชมรมพัฒนาชุมชนจะว่าเอาอีก (HA  HA)

ก็จะไม่ยิ้มยังไงล่ะครับ  หนังสือมาบ่ายวันที่  20  มกราแล้วบอกให้ส่งภายในวันที่  20  มกรา  โอวว

ดีนะที่ผมจัดเวทีประชาคมแล้ว  ที่จะมีปัญหาคงเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งพิมพ์ให้สวยงามนี่ล่ะครับ  ถ้าน้อง ๆ ไม่ว่างคงต้องวานหัวหน้าสุดสวยนี่แหละพิมพ์ให้  จะได้ทันส่งวันนี้

ที่ต้องส่งคือแบบ  1  แบบรายงานผลการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ  แบบ  2  แบบสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย  แบบ  3  หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หวังว่าจะส่งได้ทันนะครับหัวหน้า (HA  HA)

comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>