แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2555 – 2559 หน้าปกสีชมพูเข้มเดินทางมาถึงมือผมช่วงก่อนปีใหม่  ถ้าพูดแบบนาน ๆ หน่อยก็จะบอกว่า  มาถึงตั้งแต่ปีที่แล้ว  แต่มาเพียงเล่มเดียว  ซึงผมได้นำไปเป็นตัวอย่างให้โรงพิมพ์เขาพิมพ์เป็นรูปเล่มให้  และนำกลับมาเปิด ๆ ดูบ้างแล้ว  เลยนำมาเล่าให้ฟังครับ

แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ.  ปีนี้มี  5  หมวด  30  ตัวชี้วัด

  • หมวดที่  1  สุขภาพดี  7  ตัวชี้วัด
  • หมวดที่  2  มีบ้านอาศัย  8  ตัวชี้วัด
  • หมวดที่  3  ฝักไฝ่การศึกษา  5  ตัวชี้วัด
  • หมวดที่  4  รายได้ก้าวหน้า  4  ตัวชี้วัด
  • หมวดที่  5  ปลูกฝังค่านิยมไทย  6  ตัวชี้วัด

หมวดที่  1  เรื่องสุขภาพดี  ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องตกเกณฑ์  ในปีที่ผ่านมาก็ผ่านบ้างครับ  ข้อที่ผมเป็นกังวลคือ  ข้อ  4  เรื่องการกินอาหารถูกสุขลักษณะ  โดยเฉพาะการกินดิบ

ส่วนหมวดที่  2  มีบ้านอาศัย  อาจจะมีปัญหาบ้างในบางหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวน  แต่ก็อยู่มานานจนไม่น่าจะกังวล  นั่นแสดงว่ามีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

จะมีปัญหามากหน่อยคงจะเป็นหมวดที่  4  นี่แหละครับ  โดยข้อที่  23  มีรายได้คนละ  30000  บาท/ปี  คนให้ข้อมูลก็กลัวว่าจะได้เสียภาษีเลยตอบว่ารายได้น้อยอย่างนี้ล่ะ

ในปีนี้คงจะล่าช้าอีกล่ะครับ  กว่าจะอบรมการจัดเก็บ  กว่าจะอบรมการบันทึก  ตอนนี้กรมการพัฒนาชุมชนยังไม่อบรมให้กับพัฒนากรประจำจังหวัดเลยครับ  รออีกนิดหนึ่งแล้วกันจะมาเล่าให้ฟัง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments