เป็นที่แน่นอนแล้วว่า  ในปีงบประมาณ  2555  นี้  เบี้ยยังชีผู้สูงอายุจะจ่ายแบบขั้นบันได

อายุ  60 – 69  ปี  รับ  600  บาท

อายุ  70 – 79  ปี  รับ  700  บาท

อายุ  80 – 89  ปี  รับ  800  บาท

อายุ  90  ปีขึ้นไปรับ  1,000  บาท

ท้องถิ่นไหนยังไม่จ่ายก็ให้จ่ายย้อนหลังให้ครบตั้งแต่เดือนตุลาด้วย  และที่จะต้องไปตอบคำถามชาวบ้านคงจะเป็นเรื่องอายุของชาวบ้านนี่แหละครับ  เพราะเราคิดอายุตามปีงบประมาณ  อย่างผมก็เคยโดนถามว่า  แม่กับ…เข้าโรงเรียนพร้อมกัน  ทำไม…ได้  700  แต่แม่ทำไมได้แค่  600  ล่ะ

แม่ไม่รู้หรอกครับ  กว่าจะออกไปอย่างนั้นน่ะ  คนคิดอย่างผมก็งงเหมือนกัน

รอบนี้เรารับลงทะเบียน  ผู้ที่เกิดก่อน  1  ตุลาคม  2495  นั่นหมายถึง  ผู้ที่เกิดระหว่าง  1  ตุลาคม  2494  ถึง  30  กันยายน  2495  กลุ่มนี้จะมีอายุครบ  60  ในปีงบประมาณ  2556 (รับเงินตุลา  55)

คนที่อายุ  60  ปีในปีงบประมาณ  2555  นี้คือคนที่เกิดระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2493  ถึง  30  กันยายน  2494

คนที่อายุ  69  ปีในปีงบประมาณ  2555  คือคนที่เกิดระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2484  ถึง  30  กันยายน  2485

ช่วงอายุ  60 – 69  ปี  คือผู้ที่เกิดระหว่าง  1  ตุลาคม  2484  ถึง  30  กันยายน  2494

70 – 79  ปี  คือผู้ที่เกิด  1  ตุลาคม  2474  ถึง  30  กันยายน  2484

80 – 89  ปี  คือผู้ที่เกิด  1  ตุลาคม  2464  ถึง  30  กันยายน  2474

ส่วนช่วงอายุ  90  ปีขึ้นไป  คือผู้ที่เกิด  1  ตุลาคม  2463  เป็นต้นไป  หรือ  ผู้ที่เกิด  30  กันยายน  2464  ลงมา (ยิ่งงง)

ที่น่าจะมีปัญหาและคำถามตามมาน่าจะเป็นกลุ่ม  69  70  79  80  89  90  นี่ล่ะครับ  ผมกำลังจะทำชาร์ตเพื่ออธิบายเรื่องนี้อยู่  ยังกะเตรียมตัวรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจซะอีก (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments