ในปี  2554  ที่ผ่านมามูลนิธิคันจิแห่งญี่ปุ่นเปิดให้ลงคะแนนคัดเลือกตัวอักษรจีน  หรือตัวคันจิซึ่งตัวที่ได้คะแนนสูงในระดับต้น ๆ มีอยู่  3  คำคือ

Shin  ที่มีความหมายว่า  สั่นสะเทือน

Wazawai  มีความหมายว่า  ความหายนะ

Kizuna  มีความหมายว่า  ความผูกพันระหว่างผู้คน

เราจะเห็นว่าตัวอักษรที่ได้คะแนนมาก ๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคม  2554  ที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในญี่ปุ่น  และทำให้เกิดมหาสึนามิตามมา  โดยเฉพาะตัวที่ได้รับคะแนนมากที่สุดอย่าง  Kizuna

“เมื่อเกิดภาวะวิกฤตคับขัน  ผู้คนจะเกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้น  และร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้น”

ที่เราได้รับรู้จากข่าวสาร  ทำให้เราได้ประจักษ์ว่า  ปีที่ผ่านมาแม้มันจะเป็นปีแห่งความยากลำบาก  เป็นปีแห่งความโศกเศร้า  เป็นปีแห่งความสูญเสียของคนญี่ปุ่น  และเราก็ได้เห็นท่าทีของคนญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้ด้วยทัศนคติที่เป็นบวก

เขามองเห็นสิ่งที่ดีงาม  เกิดขึ้นท่ามกลางความเลวร้าย

เราได้เห็นความร่วมมือ  ร่วมใจ  ความผูกพัน  ความสัมพันธ์  ระหว่างผู้คน  แม้จะไม่เคยคุยกัน  แต่ก็เป็นกำลังใจให้ลุกขึ้นสู้กับชีวิต…อีกครั้ง

เหตุการณ์เหล่านั้นต่างกันลิบกับสังคมที่ผมอาศัยอยู่  สังคมที่มีสัตว์สังคมอยู่ร่วมกันไม่ถึงครึ่งร้อย  สังคมที่ทุกคนต่างก็พร้อมที่จะชี้นิ้วเข้าใส่ฝ่ายตรงข้าม  ฉันไม่ผิด  คนนั้นสิผิด

ผิดที่ทำให้ฉันไม่ได้โบนัส

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments