ผมเข้าไปหน้าเว็บ ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วไปเจอวีดีโอการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิให้กับข้าราชการท้องถิ่น  ที่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) นำผู้แทนข้าราชการท้องถิ่นทุกประเภทจากทั่วประเทศเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ไปกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าพบกับ  รมช.มหาดไทยที่ดูแลท้องถิ่นอยู่  เพื่อยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเบิกตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา  รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ด้วย

ผมดู ๆ แล้วน่าจะได้ไปอีกรอบนะครับในปีหน้านี้ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments