ประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี  2553  แล้วล่ะครับ  จากคนทั้ง  67  ล้านกว่าคน  มีผู้สูงอายุตั้ง  8  ล้านกว่าคน  และคาดว่าอีก  10  ปีบ้านเราจะมีเด็กกับผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เท่ากันประมาณ  12  ล้านคน  ในอนาคตต่อจากนั้นไปอีกน่าจะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก  มากกว่าคนในวัยทำงาน  แล้วเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง

ผมว่าอีกนานล่ะครับ  กว่าเราจะรู้สึกตัวว่าเราที่ยังอยู่ในวัยทำงานเนี่ย  ทำงานหนัก  ออมต่ำ  ไปจนถึงไม่มีจะออม  ในอีกยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าเราก็จะเหมือนกับผู้สูงอายุที่นี่…ผู้สูงอายุที่ตำบลโคกกลาง

สังเกตุได้จากเบี้ยยังชีพ  เนื่องจากช่วงนี้เป็นรอยต่อของปีงบประมาณ  เงินงบประมาณเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพยังไม่โอนมาให้  แต่ทางกรมให้ อบต.ยืมเงินสะสมมาจ่ายไปก่อน  แต่ในเดือนที่ผ่านมาเงินสะสมเกิดหมดนะสิครับ  เป็นเรื่องเลย

ผู้เฒ่าโวยวายน่าดู  และที่โวยนี่มักจะเป็นคนที่เล่นหวยครับ  ไปเชื่อเขาไว้  บอกเจ้ามือหวยไว้ว่าเงินผู้สูงอายุออกจะเอามาจ่าย  แต่มันดันไม่ออก  งวดต่อไปเขาเลยไม่ขายให้ถ้าไม่เอาของเก่ามาจ่ายก่อน

นอกจากไม่มีเงินออมแล้ว  เงินที่มีซึ่งรวมทั้งลูกหลานเจือจานให้นั้น  ผมคิดว่าไม่พอ  แม้จะอยู่บ้านนอกแบบนี้ก็ใช้เงิน  6  หมื่นกว่าบาทต่อคนต่อปีเชียวนะครับ  แล้วหมดหน้านาอย่างนี้ถ้าไม่ไปป่าอ้อยกับลูกหลาน  มาอยู่บ้านเลี้ยงหลานเฉย ๆ นี่โอกาสที่จะหมดเนื้อหมดตัวไปกับอบายมุขมีอยู่สูง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments