nengnengneng.net

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลังจากที่เขียนเรื่อง ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ไปแล้วผลเป็นไปในทางที่ดีเกินคาด  เพราะว่ามีคนเข้ามาที่ เรื่องโม้ เรื่องบ่น ของคนพอชอ เพิ่มมากขึ้น  ทั้งที่ความจริงเป็นการบอกเล่าเรื่องของชาวพอชอที่ได้ไปอบรมมาตามปกติ  เพียงแต่มันบังเอิญว่าเวลาที่พี่น้องคนพอชอค้นหา ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มันกลับมีเว็บบล็อกของคนพอชอแสดงให้เห็นด้วย  ไม่ได้ตั้งใจครับ  ไม่ได้ตั้งใจ

ที่ต้องนำเรื่องนี้มาเขียนอีกก็เพราะว่า จ่าหวังที่ขอนแก่น (เทศบาลตำบลบ้านโต้น) ส่ง Mail มาให้  ถือโอกาสขอบคุณไว้ตรงนี้  และขอนำมาบอกต่อครับ (ไม่อยากบอกว่ากำลังหาเรื่องเขียนบล็อกอยู่)

ประเภทของงบประมาณ

ประเภทของงบประมาณ

ในหัวข้อ ประเภทของผู้มีสิทธิ์ ไม่ว่าเราเลือกติ๊กที่ช่องไหน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  หรือผู้ป่วยเอดส์  เราต้องเลือก ประเภทของงบประมาณ ที่มีให้เราเลือกอยู่  3  ประเภทดังนี้ครับ

1.  งบทั่วไป ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป ตามที่จ่าหวังบอกมาว่า  เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เพื่อให้สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามอำนาจหน้าที่  เรื่องใดก็ได้  โดยแต่ละปีจะมีหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณมาให้ดำเนินการ  ในกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ที่ถ่ายโอนมาเมื่อปี  46  เดิมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีใบจัดสรรแยกเป็นราย อปท.  ตั้งแต่ปี  51  เป็นต้นมาเงินตัวนี้ (เบี้ยยังชีพ) จะจัดสรรมาเป็นเงินก้อนใหญ่รวมกับเงินอย่างอื่น  แต่ละ อปท.จะต้องตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติเบี้ยยังชีพเพื่อเบิกจ่ายให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ต่อไปทุกปี  เงินนี้เป็นภาระผูกพันนะครับ  ต้องตั้งงบประมาณไว้ทุกปี

2.  งบเฉพาะกิจ คือเงินที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้โดยระบุวัตถุประสงค์ว่าให้จ่ายเป็นเงินประเภทนั้น ๆ อย่างเช่น  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ปี 52) อปท.เอาไปจ่ายเป็นงบอย่างอื่นไม่ได้นะครับ

3.  งบ อปท.จ่ายเอง คืองบประมาณที่  อปท.ตั้งงบประมาณไว้เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  รายใหม่ที่มีสิทธิ์  นอกเหนือจากผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่ถ่ายโอนมา  โดยเบิกจ่ายให้รายละ  500  บาทต่อเดือนเท่ากัน

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้พี่น้องคนพอชอฟังคือ  เวลาใช้โปรแกรมนี้บันทึกข้อมูลเสร็จ  พอมาค้นหาข้อมูลในภายหลังกลับหาไม่เจอ  แต่พอบันทึกใหม่ระบบกลับบอกว่าข้อมูลมันซ้ำกัน  ไปค้าหาอีกกลับไม่เจอข้อมูล  เป็นบัญหาที่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไง  พี่น้องที่พบเจอปัญหาอะไรแวะมาคุย  บอกเล่าประสบการณ์ได้นะครับ  ที่นี่แหละ  ถ้าต้องการเป็นส่วนตัวก็ไปที่ eyline@nengnengneng.net ได้ครับ  ยินดีต้อนรับพอชอทุกคน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

แผนชุมชน : คำสั่งออกแล้ว…ลุย » « งาน งาน งาน และงาน

4 Comments

 1. เห็นด้วยนะที่พูดมา

 2. nengneng

  14 May, 2553 — 21 March, 2513

  ขอบคุณที่ติดตามครับ ผมมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเพียบ รอเวลาอยู่ครับ โปรดติดตาม

 3. ตอบข้อความด้านบน “เวลาใช้โปรแกรมนี้บันทึกข้อมูลเสร็จ พอมาค้นหาข้อมูลในภายหลังกลับหาไม่เจอ แต่พอบันทึกใหม่ระบบกลับบอกว่าข้อมูลมันซ้ำกัน ไปค้าหาอีกกลับไม่เจอข้อมูล” ตอนแรกก็สงสัยอยู่เหมือนกันคะ แต่พอเข้าไปอ่านในการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น คู่มือการใช้งาน (ระบบ Online) ในข้อที่ 10 เห็นบอกน่ะคะ ว่า ระบบรายงานจะเป็นการดูรายงานของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพในแต่ละปีงบประมาณ โดยในแต่ละปีงบประมาณ จะสามารถดูได้ก็ต่อเมื่อหมดช่วงเวลาเพิ่มข้อมูลผู้มีสิทธิ์ฯ และผู้ดูแลระบบทำการรวบรวมข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบรายงานแล้วเท่านนั้น โดยหากผู้ใช้งานระบบคลิกดูระบบรายงานในช่วงเวลากรอกข้อมูล จะสามารถดูได้เฉพาะปีงบประมาณก่อนหน้า หรือปีงบประมาณที่ผ่านไปแล้วเท้านั้น โดยผู้ใช้งานระดับจังหวัดจะสามารถดูรายงานได้เฉพาะ หน้วยงานภายใต้จังหวัดของตนเองเท่านั้น และผู้ใช้งานระดับ อปท.ก็จะสามารถดุได้เฉพาะผู้ที่อยู่ภายใต้ อปท.ของตนเองเท่านั้น.

 4. วรรณภา ประทุมสูตร

  16 August, 2554 — 21 March, 2513

  ต้องการลบข้อมูลเดิมต้องทำอย่างไรค่ะ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE