จากที่ผมได้บ่นไว้ใน  แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ทำไมต้องซื้อ  ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่า  งานจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บให้นั้นทำไมต้องให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อซื้อแบบสอบถามด้วย  ทำไมกรมการพัฒนาชุมชนไม่ส่งมาให้  และผมได้ไปสอบถามจาก  พช. อำเภอ  อีกครั้งหนึ่งใน  จปฐ. เป็นไปตามคาด  ซึ่งได้รับคำตอบว่า  จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้  แต่ถ้าจะรอแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ที่กรมส่งมาให้  คงส่งมาไม่ทัน  และไม่ครบตามจำนวนครัวเรือน  ทางอำเภอจึงอยากให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งพิมพ์เพื่อความสะดวกแล้วมันสามารถใช้ได้จนถึงปี 2559 โน่น

พอเผยแพร่ออกไปมีเพื่อนพอชอเข้ามา Comment ว่าเทศบาลตำบล (ที่ไม่ใช่ยกฐานะมาจาก อบต.) ต้องจัดพิมพ์เล่มเอง  อบต. และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจาก อบต. จะได้รับการสนับสนุนแบบสอบถามให้  ไม่ใช่การบังคับซื้อ  ซึ่งผมได้ตอบไปว่า  ไม่ได้บังคับก็เหมือนบังคับ  ก็ใครจะรอล่ะครับ  ส่งหนังสือพร้อมเล่มให้เราวันที่  1  ธันวา  ให้เรารายงานงบวันนั้นเลย  อาทิตย์ต่อมาถามว่าจะสั่งพิมพ์กี่เล่ม (นี่ล่ะที่ผมขอบ่น…) ในขณะที่อีกหลายคนหลายอำเภอหลายจังหวัดไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แต่อย่างใด  นั่นหมายถึงแต่ละที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว  แต่ผมสงสัย…

ท่านนั้นยังยกคำพูดของเพื่อนในบอร์ดชมรมพัฒนาชุมชน อปท. มาบอกผมอีกว่า  งานราชการคือการบริการประชาชน  เหมือนกับว่าที่ผมสงสัยมันเป็นการไม่ทำงานเพื่อประชาชน (ที่อุดรเคยมีบาง อบต. บางปีไม่ได้ตั้งงบ จปฐ. ไว้เลย  ในปีนั้น พช. ผู้รับผิดชอบตำบลนั้นโดนจัดหนัก) 555

ผมเป็นคนคิดมากนะครับ  การที่ผมสงสัยไม่ได้หมายความว่าผมไม่ทำ  และผมก็ไม่อยากเป็นเหมือนนักการเมืองที่อะไร  อะไรก็เพื่อพี่น้องประชาชน (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments