เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดกลายเป็นประเด็นในวงสนทนาของชาวพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในทุกวงสนทนา  ในประเด็นว่า  จะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนไหน  ถ้ากรมส่งเสริมฯ ให้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม  2554  มา  เกิดมีคนตายล่ะ  เวลาที่เราย้อนหลังให้เราจะจ่ายให้มั้ย  บางคนบอกว่าให้  บางคนบอกว่าตามชื่อคือ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แสดงว่าไม่มีอายุก็ไม่ได้  คาดเดากันไปต่าง ๆ นา ๆ แล้วก็รอหนังสือสั่งการแบบรอแล้วรออีก  จนตอนนี้สมหวังแล้วครับ

เป็นอันว่าชัดเจนแล้วนะครับว่า  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะจ่ายแบบขั้นบันไดที่บอกว่าอายุมากจ่ายมาก  เริ่มจ่ายในเดือนตุลาคม  2554  ที่ผ่านมา  แล้วก็ให้จ่ายตกเบิกเพิ่มให้อีกแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม  ได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดการแย่งเงินของคนตายที่มีนิดเดียวนี่นะครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments