เป็นประจำทุกปีครับ  เมื่อมีงานประจำปีทุ่งศรีเมือง  พวกเราชาวท้องถิ่นจะได้มาขายบัตรกับร้านมัจฉากาชาดทุก ๆ ปี  ปีนี้อำเภอเพ็ญมาในคืนวันที่  4  ธันวาคม ครับรับช่วงต่อจากอำเภอหนองแสงตั้งแต่เวลา  16.00  หรือบ่ายสี่โมงเรื่อยไปจนถึงห้าทุ่มครึ่ง

ในปีนี้อำเภอให้แต่ละ อปท. ค้ดเลือกคนไปเอง อปท. ละ  4  คน  ซึ่งผมถือว่าน้อย  หรือว่าทุกปีไปกันเยอะมากจนไม่มีใครทำงาน  ด้วยคิดว่าคนนั้น  คนนี้ทำแล้ว  ปีนี้เลยลองแบบนี้ดู (อันนี้เดาเอาครับ)

เราไปนั่งขายบัตรตั้งแต่สี่โมงเย็น  แล้วก็ขายดีมาก  ยิ่งดึกยิ่งขายดี  แต่เป็นที่โต๊ะเราที่เดียวนะ  โต๊ะอื่นก็เรื่อย ๆ หรือว่าเป็นเพราะโต๊ะเราใช้ร่มใหญ่บังน้ำค้างทำให้ไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไร  คนเข้ามาซื้อไม่เป็นเป้าสายตาใครเหมือนกับไปซื้อที่โต๊ะอื่นที่อยู่ในเต้นท์

อีกเหตุผลหนึ่งคือ  คนที่ซื้อกับเรามักจะได้รางวัลแบบที่อยากได้  ไม่ว่าจะเป็น  ทีวี  ตู้เย็น  จักรยานทั้งที่มียนต์และไม่มียนต์  เลยเกิดการบอกต่อแบบอาศัยความเชื่อเรื่องโชคมาช่วย

ก็ขนาด so cool มาขายแข่งยังสู้เราไม่ได้เลยอ่ะ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments