โครงการ SML

โครงการ SML มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า  โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  แต่โดยทั่วไปเราและชาวบ้านจะเรียกกันง่าย ๆ ว่า  โครงการ SML  ถึงจะเรียกกันอย่างนี้ผู้นำหมู่บ้านบางคนก็ยังไม่รู้ว่าตัว SML  หมายถึงอะไร

วานนี้ปลัดติดภารกิจสอบครูศูนย์  เลยให้ผมเข้าไปชี้แจงแนวทางการจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการ SML ในแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งใน อบต. มีปลัดคนเดียวที่มีชื่อในคำสั่งของอำเภอให้เป็นทีมปฏิบัติการ

ชื่อทีมฟังดูดีนะครับ  แต่ความจริงหน้าที่มีเพียงเข้าไปสังเกตุการณ์การจัดประชาคมในหมู่บ้านว่าเขาทำกันจริงมั้ย  ชาวบ้านมาร่วมเวทีถึง  50  %  หรือเปล่า  แล้วก็ลงชื่อในแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการของหมู่บ้านนั้นเท่านั้นเอง

กรรมการเหล่านี้ (ปลัด อบต.  ผอ.รพ.สต.) ดูเหมือนว่าถูกแต่งตั้งเข้าไปเพื่อให้โครงการนี้ดูดีเท่านั้นเองครับ  เนื่องจากว่าที่ผ่านมาทุก ๆ ปี  โครงการ SML ที่ดูแลโดยปกครองอำเภอนั้นมีข้อถกเถียงให้ได้คุยกันในวงเหล้ามากมาย  จนเป็นคำพูดหยอกล้อกันว่า  ต้องซื้อต้นไม้ถึงจะได้ SML (ไม่อยากฮา)

ในปีงบประมาณใหม่นี้  โครงการ SML ที่เคยอยู่ภายใต้การจัดการควบคุมดูแลของมหาดไทย  จะไปอยู่ภายใต้การดูแลบริหารจัดการของ  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  ในทางปฏิบัติก็ยังเป็นปกครองอำเภอทำอยู่  รอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

One thought on “โครงการ SML

 1. กลุ่มผลิตพันธุ์ยางพาราอันดามัน
  ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
  เราเป็นผู้ผลิตพันธุ์ยางที่ได้มาตรฐานรายใหญ่ ประสบการณ์กว่า 15 ปี
  กิ่งตาพันธุ์แท้ที่กรมวิชาการกระทรวงเกษตรฯรับรอง และ รับติดตาตามสั่งจอง
  อย่าติดยึดกับของราคาถูกอย่างเดียวพลาดแล้วจะเสียใจไปนาน
  ** พันธุ์ RRIM 600 ตาเขียว ต้นละ 12 บาท ชำถุงฉัตรเดียว ต้นละ 30 บาท
  **พันธุ์ RRIT 251 ตาเขียว ต้นละ 15 บาท ชำถุงฉัตรเดียว ต้นละ 35 บาท
  (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณและเวลา โทรถามที่ วิชาญ 0862771345)
  จองดีกว่าราคาคงที่
  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลในระยะยาว ฉะนั้นก่อนตัดสินใจสร้างสวนยางจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบ มีการศึกษาข้อมูลในด้านดินฟ้าอากาศ สภาพแวดล้อม การคัดเลือกพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ไม่ควรเลือกพันธุ์ตามกระแสหรือคำบอกเล่าต่อๆกันมาโดยไม่มีข้อมูลตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง
  กลุ่มผลิตพันธุ์ยางพาราอันดามันตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอให้เกษตรกรที่ประสงค์จะปลูกยางพาราได้เตรียมการเสียแต่เนิ่นๆโดยสั่งจองพันธุ์กล้ายางตั้งแต่วันนี้ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคา และประกันได้ว่าได้ของแท้แน่นอน เราจะมอบบริการพิเศษให้ท่านดังนี้
  1.รับติดตาหรือชำถุงพันธุ์ยางตามคำสั่งจองของท่านในปริมาณที่เหมาะสมแต่ราคาคงที่ ณ วันสั่งจองไปจนหมดฤดูกาลปลูก
  2.ค่าธรรมเนียมในการสั่งจอง เพียงร้อยละ 20 ของราคาทั้งหมด
  3.เราจะสมนาคุณพันธุ์ยางที่มีคุณภาพเดียวกันให้ผู้ซื้อร้อยละ2ของจำนวนที่สั่งซื้อทั้งหมด
  4.กรณีที่ท่านไปรับพันธุ์ยางที่แปลงเอง เราจะทำประกันสินค้าให้ฟรี
  (ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่อรับสิทธิพิเศษทางโทรศัพท์ด่วนก่อนถึงฤดูปลูก)

Leave a Reply