ในการลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการที่ออกไปตั้งแต่วันที่  16  พฤศจิกายน เป็นต้นมาจนถึงวันนี้เป็นวัดสุดท้าย  ในภาพรวมแล้วถือว่าเรียบร้อยดีครับ  อาจจะมีบางหมู่บ้านที่พูดคุยแล้วเหมือนจะรู้เรื่อง  แต่ไม่รู้เรื่อง  อย่างเช่น

เมื่อคราวเดือนตุลาคมที่เราออกไปจ่ายเบี้ย  มีคนมาโวยกับเราว่ายื่นเอกสารมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ  ทำเอาตกอกตกใจ  พอไปไล่เรียงดูปรากฎว่า  แกมายื่นไว้จริงครับ  ตั้งแต่ปีที่แล้ว  ในคราวนั้นแกขาดคุณสมบัติข้อที่ว่า  เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2494  แกเกิดเดือนพฤศจิกาครับ  ผู้เฒ่านี่เวลาไปยื่นเอกสารกับเราแล้วเราบอกว่าขาดคุณสมบัติให้เอาเอกสารกลับนี่ไม่ยอมเอากลับนะครับ  บอกว่าปีหน้าจะมาใหม่อยู่แล้วทิ้งไว้นี่ล่ะ  บางทีฝากเอกสารมากับสมาชิกสภา อบต.  พอผมแจ้งว่าคนนี้ขาดคุณสมบัติอย่างนี้  นอกจากไม่ถือเอกสารกลับไปแล้ว  ผมไม่ทราบว่าไปแจ้งผู้เฒ่าท่านนั้นหรือเปล่า  ท่านเลยเข้าใจว่าส่งเอกสารมาลงทะเบียนแล้วทำไมไม่ได้รับเบี้ย

อีกอย่างที่เจอคือ  เป็นข้าราชการบำนาญแล้วไม่ยอมบอกเรา  มาลงทะเบียนเฉยเลย  เราเห็นมาลงทะเบียนนี่ครับใครจะไปนึกว่ามักได้ขนาดนี้เพราะปกติคนที่เป็นข้าราชการบำนาญจะรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ  เมื่อรู้ตัวท่านจะไม่มาลงทะเบียน  แต่บางคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ยังทำ  แล้วคนแบบนี้คุยด้วยยากนะครับ

คุยกับผู้เฒ่าบางทีต้องอดทนมากครับ  บางทีคุยกับเรา เราก็เข้าใจว่ารู้เรื่องแล้ว เพราะไม่เห็นถาม  พอกลับไปบ้านไปถามสมาชิกสภา อบต.  ท่านต้องกลับมาถามผมใหม่เพื่อไปอธิบายให้ผู้เฒ่าท่านนั้นฟัง…โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments