ความจริงแล้วโครงการของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ  SIPA  ออกมาแบบคู่  หนึ่งคือ  Chantra  ซึ่งเป็นซอฟแวร์โอเพนซอร์สสำหรับ  Windows  อีกหนึ่งคือ  Suriyan  ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบหนึ่งที่พัฒนาบนพื้นฐานของอูบุนตูทำออกมาให้เป็นระบบปฏิบัติการของคนไทยแจกจ่ายให้ใช้แบบฟรี ๆ โดยเวอร์ชั่นปัจจุบันคือ  Suriyan  54.10

อย่างที่เราทราบกันว่า  Suriyan  54.10  พัฒนาต่อยอดมาจาก  Ubuntu  11.10  เพราะฉะนั้นหน้าตาท่าทางของมันก็จะเหมือนกันกับ  Ubuntu  นั่นแหละครับ  ที่แตกต่างกันออกไปคือตังโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทางทีมผู้พัฒนาได้ใส่ลงไป  เช่น  Multi  Media  Codec     Flash  Player 11   Chrome 15  เป็นต้น

ตอนนี้ทราบมาว่าทาง  SIPA  จะไม่ทำแผ่นแจกแล้วนะครับ  อยากได้ต้องไปโหลดเอง  ที่นี่ครับ  และในรุ่นใหม่นี้จะมีโครงการ  Chantra  รวมอยู่ด้วย  คือถ้าท่านนำแผ่นไปเปิดใน  Windows  มันจะเป็น  Chantra  เพราะความเสียดายพื้นที่ว่าในแผ่นดีวีดีนั่นเอง  แม้ว่าผมจะยังไม่ได้ทดลองใช้แต่คงไม่นานหรอกครับ  ตอนนี้โหลดเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว  รอคอมตัวใหม่อยู่ (ไม่รู้ว่าจะได้มั้ย…ฮา)

ที่มา  thaiopensource.org

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments