หลังจากที่ตะลอนอยู่ข้างนอกมาตลอดทั้งสัปดาห์  วันนี้เข้ามาตรวจสอบหนังสือราชการของกรมส่งเสริมฯ  เจอหนังสือด่วนที่สุดนี้ครับ  แจ้งมาว่าขอขยายเวลาการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  และคนพิการ  ที่จะรับเงินในเดือนตุลาคม  ปีงบประมาณ  2556  จากวันที่  30  พฤศจิกายน  2554  เป็นวันที่  13  มกราคม  2555

สาเหตุนั้นเราท่านน่าจะทราบดีครับ  เพราะสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำท่วมในหลายจังหวัดยังไม่คลี่คลายเข้าสู่ความเป็นปกติ  บางจังหวัดผู้คนอพยพไปอยู่ที่อื่น  ทั้งบ้านญาติ หรือ ศูนย์พักพิงที่ทางราชการจัดให้  ทำให้ไม่ทราบข่าวสารการลงทะเบียน  และเดินทางมาลงทะเบียนไม่ได้  หรือไม่สะดวก  ทางกรมส่งเสริมฯ เลยขยายเวลาในการรับลงทะเบียนออกไปอีก

สิ้นเดือนนี้ผมคงออกไปรับลงทะเบียนครบทั้ง  12  หมู่บ้าน  ที่ต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านมากหน่อยคือ  คนที่เกิดเดือนตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม  ปี  2495  ทำไมถึงต้องไปลงทะเบียนในปีหน้า  บางแห่งถูกด่ามาก็มี  ด้วยเหตุผลเพื่อนได้  แต่ทำไมตัวเองไม่ได้  ไม่เข้าใจ  และไม่ยอมรับฟัง

…ผู้เฒ่างอนนี่น่าดูชมครับ…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments