มีเพื่อนที่เพิ่งไปอบรมในหลักสูตร นักพัฒน์ รุ่นสี่สี่  บอกมาทางโทรศัพท์ว่า  ในปีงบประมาณนี้มีการอบรมอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่าลืมชวนด้วย  เล่นเอาผมแปลกใจมาก  ก็เขาคนนี้ไม่เคยไปไหนเลยนี่ครับโดยเฉพาะการไปอบรม  หรือไปเจออะไรเด็ด ๆ มาเลยติดใจอยากไปอีก (ฮา)

แม้จะยังไม่เชื่อว่าเพื่อนผมคนนี้จะอยากไปอบรมจริง  แต่ก็ทำให้ผมได้กลับไปค้นหาภาพในการอบรมที่เคยผ่านมา  ทั้งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  รุ่นที่  8  หรือ  วิทยากรกระบวนการ  รุ่นที่  4  หรือล่าสุดที่ไปมาจนงานเข้าตอนลอยกระทงคือ  เทคนิคการเป็นพิธีกร ที่ไปอบรมในคราวแรก ๆ อย่างเจ้าพัฒน์  รุ่น  8  นั้น  บางคนขาดการติดต่อไปแล้วก็มี  อย่างมหาราณีซ้ายสุดแถวหน้ามีใครติดต่อแกได้บ้างล่ะ  ส่วนใหญ่พวกเราบางคนยังคุยกันอยู่จนถึงวันนี้

มานึกถึงในตอนนี้นี่มันจะออกแนวสนุกสนานครับ  โดยเฉพาะในครั้งล่าสุดที่ไปมา  ผิดกับตอนที่อบรมอยู่  ยิ่งในคราวที่อาจารย์ให้ไปฝึกการพูดแบบอาจารย์กำหนดคำให้จากเรื่องที่เพื่อนพูด  แล้วให้เราเป็นคนพูดต่อโดยนำคำนั้นมาเริ่มต้นประโยคนี่…สุดยอดครับ  ยาก  คิดหนัก  ดูภาพประกอบก็ได้ครับว่าคนที่จะพูดต่อหน้าตาเป็นยังไง

ผิดกับตอนงานเลี้ยงตอนเย็นในวันที่จบการอบรมยังกะคนละคนเลย (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments