วานนี้นอกจากเข้าเว็บ  อบต.โคกกลาง  ไม่ได้แล้วยังมีอาการตกใจด้วย  เพราะคิดว่าโดเมนจะหมดอายุเอาในเดือนมกราคม  เลยต้องตรวจสอบกับทางผู้ให้บริการ  ทำให้ทราบว่าโดเมน  khogklang.com  หมดอายุไปตั้งแต่วันที่  11  แน่ะครับ…

และในระบบราชการนั้น  การนำเงินออกมาใช้มีขั้นตอนที่มากและช้า  แม้จะเป็นเงินแค่สองสามพันก็ตาม  ผมเลยไปหยิบยืมจากน้องที่ดูแลเงินสหกรณ์ของสภาเพื่อโอนไปให้เค้าต่ออายุโดเมนให้  ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ

ขั้นตอนต่อจากนี้ไปคือเขียนโครงการต่ออายุโดเมน  อบต.โคกกลาง  เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นแล้วนำเงินค่าเช่าโอสและต่ออายุโดเมนไปจ่ายคืนน้องเขาซะ

อบต.โคกกลาง…เกือบไปแล้ว

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments