แม้ว่าเราจะไม่ใช่ เจ้าภาพ แต่เราก็เข้าไป เตรียมความพร้อม ในเรื่องของ สถานที่ เพื่อที่จะให้งาน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และในวันที่  12  พฤศจิกายนนี้ในเบื้องต้นอำเภอแจ้งว่า  รองนายก ฯ เฉลิม  อยู่บำรุง  จะเดินทางมาปิดงานให้  ทำให้  อบต.โคกกลางวุ่นพอสมควร

บังเอิญจริง ๆ ที่วานนี้เปิด  facebook  ไว้ทั้งวัน  แต่ตัวผมกลับไปอยู่กลางสนามประสานกับเวทีงานลอยกระทง  แล้วพี่หน่อง ทักทายเข้ามา  เลยได้โอกาสตรวจสอบความเป็นมา  เป็นไป  ของบรรดารัฐมนตรี  ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

สรุปแล้วท่านคงไม่มาหรอกครับ  ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเกรงมาก  พิธีปิดก็ทำแบบสบาย ๆ

ขอบคุณพี่หน่อง  เลขาฯ นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  อย่างสูงครับที่เอื้อเฟื้อเป็นอย่างดีเสมอมา

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments