แม้ว่าจะไม่มีเวลาอีกแล้วสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเป็พิธีกร  แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมากระตุ้นได้เลย  มันก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นเลย  ผิดกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

หรืออาจจะเป็นเพราะว่า  ผมเป็นผู้ชาย (หรือเปล่าฮ้า)

วันนี้ท่านปลัดถาม (อีกแล้ว) ว่า  ได้ประชุมตกลงกันหรือยังว่า  จะแบ่งกันอย่างไร  แบบไหน  สำหรับหน้าที่พิธีกร  ผมตอบไปว่าเรียบร้อยแล้ว  แต่ที่ไม่ได้บอกท่านปลัดไปคือว่า  ผมต้องการม้าเร็วสองคน  และผู้ประสานงานกับประธานอีกหนึ่งคน

ม้าเร็วคนหนึ่ง  เอาไว้สื่อสารกับผมที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่บนเวที  อีกหนึ่งเอาไว้คอยประสานเวลาที่ผมต้องการทราบเรื่องนั้น  เรื่องนี้  แล้วนำข่าวมาบอกกับหนึ่งแรก  และคนนี้จะส่งสัญญาณบอกผมว่าเรื่องที่ต้องการทราบเป็นยังไง

ส่วนผู้ประสานงาน  เอาไว้คอยประสานกับหน้าห้องนายอำเภอว่า  นายอำเภอจะไปงานที่ไหนก่อน  หลัง  จะมาถึงงานเรากี่โมง

แม้จะไม่ได้บอกท่านปลัด  แต่ผมก็ได้แจ้งความประสงค์กับเจ้าภาพคือนักวิชาการศึกษาไปแล้ว  และได้แจ้งม้าเร็วทั้งสองไปแล้วว่ามีหน้าที่ทำอะไร  ส่วนผู้ประสานงานคงต้องไปเลือกเอาครูพี่เลี้ยงสักหนึ่งหรือสองคนในวันพรุ่งนี้

ตอนนี้ลงไปดูน้อง ๆ ซ้อมการเดินบนเวทีให้กับผู้เข้าประกวดนางนพมาศก่อน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments