ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมมาแล้วครับที่บ้านเราเจอปัญหาเรื่องน้ำ  ตอนนี้เข้ามาโอบล้อมเมืองหลวงของเราไว้แทบทุกทาง  และไม่มีทางที่จะรอดไปได้  ไม่เคยมีใครเอาชนะธรรมชาติได้  มีแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน…เท่านั้น

theatlantic.com  เขียนบทความเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพฯไว้  และมีภาพประกอบในมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นเลยนำมาให้ชมกันครับ  แต่ละภาพไม่มีคำบรรยายจริง ๆ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments