ผมเริ่มเตรียมงานมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วล่ะครับ  บางงานต้องมีการปรับแก้  บางงานต้องมีการทำใหม่หมดเลย  งานเก่าที่ทำไว้เมื่อปีที่แล้วโดนลบไปหมดแล้วครับ  อย่างหนังสือที่ผมขอข้อมูลของผู้สูงอายุที่จะต้องมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพจากงานทะเบียนอำเภองี้  อีกทั้งยังต้องเตรียมเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เป็นแบบใหม่  เพื่อการรายงานผู้สูงอายุที่จะต้องรับเบี้ยแบบตามช่วงอายุด้วย  รวมทั้งผู้พิการด้วยนะครับที่จะต้องมาลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ  แต่ยอดเงินยังห้าร้อยเท่าเดิมนะครับ

สังเกตุการจ่ายเบี้ยยังชีพเตรียมสถานที่ไว้ให้เราเยี่ยมจริง

อีกงานหนึ่งเป็นงานฝึกอบรมที่คาดว่าน่าจะได้ทำก่อนงานอื่นคือ  การอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ปี  2555  ที่ในปีนี้ต้องใช้แบบสอบถามแบบใหม่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  และผมได้บ่นไปแล้วใน  แบบสอบถามข้อมูล  จปฐ.  ทำไมต้องซื้อ  รวมทั้งพัฒนากรอำเภอผู้ประสานงานตำบลโคกกลางก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นที่ทำสำเร็จแล้วที่ได้มารับผิดชอบตำบลโคกกลาง

ผมไม่ค่อยมีความสุขกับการมาของแกนักหรอกครับ  คนที่ดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มารับผิดชอบตำบลโคกกลางนี่มันต้องมีเหตุจูงใจอย่างอื่นนอกจากเป็นบ้านเกิด  เพราะบ้านแกแท้ ๆ แกยังไม่เคยร่วมประชุมกับชาวบ้านเลย  แสดงว่าแกต้องมีเจตนาแอบแฝงอย่างอื่น  อาจจะเป็นอยากให้กิ๊กแกมาอยู่ที่นี่ก็ได้  ซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าให้ผมเลื่อนซะก่อนแล้วค่อยมา  ถ้ากิ๊กแกมามันก็ขวางผมก็เลื่อนไม่ได้  ไม่รู้ว่าจะได้ผลมั้ย  แต่แปลกเหมือนกันนะกิ๊กแกอยากย้ายมา  ทต.เพ็ญ อยากย้ายไป  แต่พอถามเปลี่ยนกันมั้ย  กิ๊กแกกลับไม่เปลี่ยน  หรือต้องการใครคุ้มครอง…แปลก…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments