เมื่อคนสองคนที่ความเห็นไม่ตรงกันจะมาคุยกันแบบไม่ทะเลาะกันนี่ผมว่ายากแล้ว  สองคนที่มีความเห็นไปในทางตรงกันข้ามแบบนี้ยังมีกลุ่มคนสนับสนุนตัวเองอีกฝ่ายละไม่น้อยแล้วจะให้มาคุยกันกลางวงฝ่ายสนับสนุนทั้งสองคงเป็นไปได้ยากเหมือนกับที่ใครบางคนคิดว่าน้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพ

ที่นี่น้ำไม่ท่วม  มีแต่ความขัดแย้ง…

ที่ตำบลโคกกลางมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และเป็นหมู่บ้านชายแดน  คือมีเขตติดต่อกับอำเภออื่น  คนในหมู่บ้านนี้จะแบ่งเป็นสองกลุ่ม (หรืออาจจะมากกว่านี้) ให้เห็นชัดเจนเมื่อมีการประชุมหรือจัดเวทีประชาคม  และชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีการเลือกตั้ง

แม้จะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่  แต่ที่นี่ไม่มีโรงเรียน  ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แต่มีชื่อของหมู่บ้านเป็นชื่อโรงเรียนและตั้งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง  ผมไม่ทราบสาเหตุที่เป็นอย่างนี้  ได้แต่เดาเอาว่าความขัดแย้งของคนในหมู่บ้านคงเป็นสาเหตุหนึ่ง

ล่าสุด…มีความเห็นไม่ตรงกันกรณีใช้วัดเป็นสถานที่หล่อพระ  กลุ่มหนึ่งให้ใช้ได้  กลุ่มหนึ่งไม่อยากให้ใช้  ในที่สุดกลุ่มแรกชนะแต่หลังเสร็จงานค่าน้ำค่าไฟที่ตกลงกันไว้ว่าจะจ่ายให้วัดไม่มี  กลุ่มหลังไปทวงเลยเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตทั้งโยมทั้งพระ  จนชาวอำเภอนี้รู้กันทั่วจากการแจ้งความไว้ที่โรงพัก

ถ้าที่นี่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนอย่างที่กรุงเทพตอนนี้  ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าชาวบ้านที่นี่จะผ่าวิกฤติออกไปได้อย่างไร

ภาพประกอบจาก  google+  suthichai  yoon

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments