การจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ในปีงบประมาณ  2555  นี้ทางกรมส่งเสริมฯ แจ้งมาว่าจะจ่ายให้ตามข้อมูลที่มีในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ…เป็นเรื่องล่ะครับ

ผมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่มีในระบบสารสนเทศ  ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีน้อยกว่าความเป็นจริงครับ  ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าผมบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน  เช็ครายชื่อออกมาว่ามีใครบ้างที่เราจ่ายไปแล้วไม่มีชื่อในระบบสารสนเทศฯ  และเข้าไปค้นหาในระบบ  ปรากฏว่ามีชื่อนี่ครับ  พอไปดูรายชื่อรวมกลับไม่มีชื่อ  ผมเลยงง ๆ ว่า  ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ…ยังไงกันแน่

แล้วที่บอกว่าจะจ่ายเงินมาตามข้อมูลในระบบมันจะได้ครบหรือ  หรือผู้ดูแลระบบเก็บข้อมูลไว้แล้วแต่เราผู้ใช้มองไม่เห็นในภาพรวม  งง…ยังไงกันแน่

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments