แฮก Facebook และ Twitter ง่ายมาก

ตื่นเต้นกันทั้งทีมงานและบรรดาแม่ยกพ่อยกของนายกรัฐมนตรีที่รู้ข่าวว่า  Twitter  ของนายกยิ่งลักษณ์โดนมือดีแฮก

ในโลก  Internet  เรามักจะใช้  Password  เป็นตัวยืนยันว่าเป็นเรา  และทำให้เราเข้าไปใช้งานของบริการต่าง ๆ ได้  แน่นอนว่าเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยเมื่อเกิดอะไรขึ้น  ฉะนั้นการรักษา  Password  ไว้ยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น (ฮา) เพราะเราอาจโดน  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เล่นเอาได้ (อันนี้ไม่ฮา)

เรื่องการแฮก  Social  Network  นี่ผมได้ยินมานานแล้วล่ะครับ  ก็เจ้าพวก  Social  Network  เหล่านี้หย่อนยานในเรื่องระบบความปลอดภัย  เมื่อปีที่แล้วมี  Plugin  ของ  Firefox  ที่มีชื่อว่า  Firesheep  ที่สามารถดักจับสัญญาณคนที่เล่น  Facebook  โดยใช้ไวไฟได้จนเป็นที่ฮือฮามาแล้ว

วิธีแก้ไขคงทำได้แค่เปลี่ยนรหัสที่ดีขึ้น  เช่น  หันไปใช้ข้อความที่เป็นภาษาไทยแบบที่เราจำได้ง่าย  แต่แป้นพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทย  นึกออกนะครับ  อย่างนี้พอแก้ไขได้

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

3 thoughts on “แฮก Facebook และ Twitter ง่ายมาก

Leave a Reply