ตามคำสั่งของนายอำเภอที่แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น  ผมเป็นหนึ่งในคณะทำงานนั้นโดยทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาครับ  แล้วก็ในวันศุกร์ที่ผ่านมา (30  กันยา) ผมได้เข้าไปชี้แจงในที่ประชุมร่วมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ได้รับทราบแล้วว่า  ท่านเหล่านั้นเป็นคณะทำงานในระดับหมู่บ้าน  และท่านต้องทำอย่างไรบ้าง

การชี้แจงเรื่องการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนในวันนั้น  ผมมีความรู้สึกว่าสมาชิกสภา  อบต.  จะเป็นกังวลว่าหมู่บ้านของเขาไม่มีคนตกเกณฑ์  จปฐ.  เลย  แต่คนจนน่ะมี  จะได้รับการแก้ไขด้วยหรือไม่  ผมเลยต้องชี้แจงเรื่องการค้นหาครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านอีกครั้งว่าต้องทำอย่างไรบ้าง  ถ้าทำตามที่ผมบอกจะไม่มีปัญหาเรื่องครัวเรือนอยากจนแน่นอนครับท่าน

ในการค้นหาครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านต่าง ๆ เราจะใช้เกณฑ์ข้อมูล  จปฐ.  ในปี  2554  ที่ผ่านมานี่แหละครับมาประกอบกับการทำเวทีประชาคมที่เราต้องยึดเป็นหลัก  เพราะต้องยอมรับว่าข้อมูล  จปฐ.  นั้นบางทีมันไม่ใช่  คนตกเกณฑ์เรื่องรายได้กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านก็มีให้เห็นมาแล้ว  เราจึงต้องทำเวทีประชาคมเอาชาวบ้านมาบอกเราว่าคนนี้ใช่หรือไม่  ถึงแม้จะมีข้อมูล  จปฐ.  ว่าตกเกณฑ์  แต่ถ้าเข้าสู่เวทีประชาคมแล้วชาวบ้านไม่รับรองว่าเป็นครัวเรือนยากจนก็สามารถตัดออกได้  ในขณะเดียวกันแม้จะไม่มีชื่อใน  จปฐ.  ถ้าชาวบ้านในเวทีประชาคมรับรองว่าจนจริง ๆ เราก็นำชื่อนั้นเข้าสู่ในระบบเพื่อรับการแก้ไขต่อไป

เมื่อได้รายชื่อมาแล้ว  คณะทำงานระดับตำบลที่เราเรียกว่า  ทีมเคาะประตูบ้าน  จะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านสำรวจความเป็นอยู่  พูดคุย  เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อีกครั้งว่า  เราจะแก้ไขปัญหาของครัวเรือนนี้อย่างไร  จะซื้อปลาให้เขา  หรือจะสอนวิธีเลี้ยงปลา  จับปลาให้เขา  ที่สำคัญที่สุดคือเขาพร้อมที่จะเรียนรู้กับเรามั้ย  เมื่อคราวเราจัดโครงการนี้ครั้งแรกสักสองปีมาแล้ว  เราก็เคยวิเคราะห์กันแบบนี้  วิเคราะห์ออกมาว่าสาเหตุที่เขายังยากจนอยู่เป็นเพราะเหล้า  เราจะส่งเขาบำบัดแล้วฝึกอาชีให้หางานให้ทำ  แต่เขาบอกว่าสาเหตุที่เขายังจนอยู่เป็นเพราะ  อบต.  ไม่แจกของเขาไม่ใช่เพราะเหล้า

…..เราเลยต้องให้เขากินเหล้าของเขาต่อไป…..

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments