ช่วงใกล้สินปีงบประมาณอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะสบายนะครับ  ต้องทำรายงานส่งนั่นส่งนี่ตลอด  แล้วผมไม่ค่อยได้ทำกับเขาเพราะมัวแต่วิ่งประชุมอยู่นี่  บางวันมีสองที่สามที่  ถ้าเป็นในอำเภอทั้งหมดคงไปได้สบาย  แต่นี่ที่หนึ่งอยู่อำเภอ  อีกงานหนึ่งอยู่จังหวัด  แบบนี้ต้องเลือกว่าจะไม่ไปหรือให้ปลัดไปฟังคำติติงบ้าง (ฮา)

วานนี้ (28 กันยายน) ผมไปประชุมเพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนเรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน มาครับ  คิดดูแล้วกันว่าด่วนจนรอปีงบประมาณใหม่ที่เหลืออีกสองวันไม่ได้  ต้องประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการว่าจะให้ทีมระดับตำบลทำอย่างไรบ้าง

ทีมปฏิบัติการระดับตำบลที่ผมพูดถึงนี่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานครับ  ส่วนท่านจะมอบให้ใครเป็นคนดูเรื่องนี้ต่อนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  มีพัฒนากรอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลเป็นเลขา  แล้วก็พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเลขา  รวมกับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนสองคน  ครู  กศน.อีกหนึ่งคน  และประธานกลุ่มสตรีประจำตำบลอีกหนึ่ง  รวมแล้ว  7  คน  เราเรียกทีมนี้ว่า  คณะปฏิบัติการเคาะประตูบ้าน

คณะปฏิบัติการเคาะประตูบ้าน  แต่ละตำบลจะดำเนินการค้นหาครัวเรือนยากจนด้วยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อตรวจสอบกับข้อมูล  จปฐ.  ที่มีว่าตรงตามนั้นหรือไม่ (ส่วนมากจะไม่ตรงกันหรอกครับ  คงไม่ต้องบอกนะว่าเพราะอะไร) เพิ่มขึ้นหรือลดลง  แล้วออกพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งด้วยการไปดูถึงที่บ้านเลยว่าจนจริงมั้ย  พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งความยากจน  สร้างความตระหนักให้ครัวเรือนนั้นยอมรับและแก้ไขต่อไป

ที่ผมชอบในการแก้ไขปัญหาคราวนี้คือ  ให้แก้ไขเป็นรายครัวเรือน  ตามสาเหตุของแต่ละครัวเรือน  ทั้งตำบลจะไม่แก้ไขเหมือนกัน  แต่จะแก้เป็นครัวเรือน ๆ ไป  ดีมากครับ  แต่การปฏิบัติจะเป็นยังไง  รออีกอึดใจเดียวครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments