nengnengneng.net

วิทยากร ศพค. จัดเบา เบา

บอกแล้วว่าเงินน้อย  เลยต้องจัดเอง  แบบเบา ๆ

ตามที่เราได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีมาจำนวนหนึ่ง  เราก็ได้นำมาดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) แก่คณะทำงานของ ศพค.ประจำหมู่บ้าน  พร้อมทั้งให้การบ้านไปด้วยว่าให้สำรวจข้อมูลของครอบครัวตามแบบที่เราให้ไป

ด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นผู้รู้ในเรื่องครอบครัวมากนัก  แล้วผู้คนในตำบลนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหาในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว  ยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  สักเท่าไร  เนื้อหาที่เล่าให้ผู้เข้าอบรมฟังเลยเป็นวิธีดำเนินงานของ  ศพค.  ซะเป็นส่วนมาก  รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้เข้าอบรมอยากรู้แล้วถามมา  ตอบได้ก็ตอบไป  ตอบไม่ได้ก็ให้นายกตอบ (ฮา)

ผู้รู้บอกว่า  คนที่จะเป็นวิทยากรได้ดีจะต้อง  รู้จริงในเนื้อหา  รู้วิชาการถ่ายทอด  รู้ต่อยอดความแปลกใหม่  รู้ใส่ใจในผู้ฟัง  รู้ยับยั้งกิริยา  รู้เวลาจบบรรยาย  ถ้าเปรียบการจัดอบรมแต่ละครั้งเป็นหนังเรื่องหนึ่ง  ผู้จัดการอบรมคือผู้กำกับล่ะครับ  โดยมีวิทยากรเป็นดารานักแสดง  ให้ผู้เข้าอบรมเป็นคนดู  เพราะฉะนั้นคนดูจะมีความสุขหรือไม่มีอยู่ที่นักแสดง  และคนที่จะได้รับเครคิตไปอีกหนึ่งคือผู้กำกับ

หนังเรื่องนี้แม้จะไม่ดียังไงก็คงต้องมีภาคสองในปีต่อไปล่ะครับ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

รับนโยบายแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน » « คุณเห็นอะไร

2 Comments

  1. รู้สึกว่าจะเริ่มคารมคมบาดใจขึ้นเรื่อยๆ นะครับ

  2. nengneng

    30 September, 2554 — 21 March, 2513

    @หมออนาเมา
    บางครั้ง บางหน ครับ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE