ผมมีงานหนึ่งซึ่งเป็นงานสุดท้ายของปีงบประมาณนี้  งานจัดตั้งศูนย์พัฒนาคอบครัวในชุมชนครับ  โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี  20,000  บาท  ผมนำมาจัดกิจกรรมในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ให้ผู้เข้าอบรมซึ่งก็คือกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในแต่ละหมู่บ้านได้ทำงานจริง  เช่น  เขียนโครงการ  สำรวจข้อมูลของครอบครัวสมาชิก  เป็นต้น

เนื่องจากการอบรมคราวนี้เรามีงบประมาณน้อย  ผมเลยไม่เชิญวิทยากรข้างนอกมา  ผมจะดำเนินการเอง  ตามกำหนดการคือให้นายกเป็นประธานเปิดการอบรม  และเชิญท่านบรรยายพิเศษด้วย  หลังจากนั้นก็ได้เวลาของหมอลำจะขึ้นเวทีล่ะครับ

ในการเตรียมงานนำเสนอผมใช้ลิเบอร์ออฟฟิศบน  Ubuntu  นี่แหละครับทำ  ลองดูสิว่าจะเทียบชั้น  Power  Point  ของไมโครซอฟต์ได้หรือเปล่า  และผมไม่เตรียมอย่างอื่นไว้ด้วยนะครับ  ถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นคงต้องปล่อยไป  พูดแบบไม่มีอะไรให้ดูละกัน  วันที่  27  กันยายน นี้คงรู้กันล่ะครับว่า ไผเป็นไผ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments