แผนการฝึกอบรม  ประจำปีงบประมาณ  2555  ของโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ออกมาให้ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่านได้วางแผน  เตรียมตัวอบรม  กันแล้ว  ทั้งโครงการบริการวิชาการ  และโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ส่วนตัวแล้วผมชอบโครงการบริการวิชาการ  ผมว่าใช้เวลาน้อยดีครับ  แค่  5  วันก็อบรมเสร็จสิ้น  เช่นหลักสูตร  การเขียนรายงานการประชุม  ระเบียบสารบรรณ  ศิลปะการพูด  ระเบียบกฏหมายกับการบริหารงาน  เทคนิคการเป็นพิธีกร  เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย

โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ใช้เวลาในการอบรมนานกว่า  โครงการบริการวิชาการ  ใช้เวลาตั้งแต่  12  วันขึ้นไป  เช่น  หลักสูตร  นักพัฒน์  เจ้าพัฒน์  การจัดสวัสดิการชุมชน  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดการวิสาหกิจชุมชน  และอื่น ๆ อีกมากมาย  เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments