nengnengneng.net

หลักการของพิธีกร

ที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องแล้วครับ  พิธีกรคือผู้ที่ดำเนินการในพิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงาน  รู้ขั้นตอนของงานและสามารถจัดลำดับขั้นตอนของงานได้อย่างเหมาะสมจนเสร็จงาน  พิธีกรจะต้องพูดอย่างเป็นพิธีการตามลำดับขั้นตอนของงานแต่ละงาน  แล้วก็ต้องให้คนที่ฟังอยู่เห็นตัว  เพราะฉะนั้นการแต่งกายของพิธีกรต้องเหมาะกับงาน  แม้จะไม่หล่อ  ไม่สวย  แต่ต้องให้ดูดี  ที่สำคัญคืออย่าให้เด่นเกินเจ้าภาพ

พิธีกรที่ดีจะต้องทำให้ผู้ฟังประทับใจ  ทั้งท่วงท่ากริยาอาการต่าง ๆ เสียงต้องหนักแน่นชัดเจน  เป็นกันเองกับผู้ฟัง  แล้วก็ควรจะมีรอยยิ้มด้วยเสมอ  สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ  ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ต้องรู้ว่าจะจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไร  คนที่เป็นพิธีกรจะต้องฝึกฝนอยู่ตลอกเวลา  หน้ากระจกก็ได้  ให้เพื่อนดูก็ดี (ถ้าไม่เขิน)

ที่ผมชอบและเห็นด้วยกับอาจารย์คือ  คนที่จะเป็นพิธีกรที่ดีนั้นต้องอ่านหนังสือให้มาก  ไม่ใช่การอ่านเพื่อนำมาใช้เป็นงาน ๆ ไป  แต่เป็นการอ่านสะสม  เมื่อถึงเวลาที่เราจะได้นำมาใช้มันจะไหลออกมาเองแหละ  จำไว้…บอกตัวเองเสมอ…อ่านหนังสือให้มาก

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: อบรม

นกเตน » « เป็นพิธีกรต้องเจ้าบทเจ้ากลอน

2 Comments

  1. พี่เหน่งก็เข้าตำรานะครับ มาตรดีคั๊กๆๆ

  2. nengneng

    29 July, 2554 — 31 March, 2513

    555 ขอบคุณครับหมอ ในห้องอบรมมันหนาวเลยต้องใส่แบบนี้

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE