วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนที่จะหยุดยาว  ขลุกขลักนิดหน่อย  ด้วยว่าทางอำเภอเขาจะออกบริการประชาชนในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของผมในนามโครงการอำเภอยิ้ม  แต่ผมติดภารกิจต้องไปโอนเงินให้กับ  ศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ม.ศิลปากร  เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนการอบรมที่จะเริ่มในวันที่  18  เดือนนี้และต่อไปอีกสัปดาห์หนึ่ง  อันนี้ต้องทำเพราะคนไปอบรมคือผมเอง (ฮา)

อีกภารกิจหนึ่งคือ  ไปจ่ายเช็คแล้วก็รับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ติดต่อไว้แล้วกับ TOT เป็นเพราะผมไปถึงที่ทำงานเขาตั้งแต่เช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้  ทำให้เสียเวลาในการอธิบายทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่อาวุโสท่านนั้นนานพอดู  กว่าจะได้รับของ

ต่อไปนี้  นักเรียน  นักศึกษา  ชาวบ้านทั่วไปมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายได้แล้วครับ  คงไม่ต้องแย่งกันเหมือนอินเตอร์เน็ตตำบลอีกแล้ว

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments