ผมจำไม่ได้แล้วว่า  ความรู้สึกผมในวันที่ไปทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกนอกจากกังวลแล้วมันมีอะไรอื่นอีกบ้างไหม  ผมเชื่อว่าคนรุ่นผมทุกคนจะต้องรู้สึกกังวลว่ารูปที่ถ่ายออกมาในบัตรประจำตัวประชาชนมันจะไม่สวย  ไม่หล่อ  เพราะเราได้ยินคนรุ่นพี่  รุ่นพ่อ  พูดกันเป็นประจำว่าถ้ารูปไม่หล่อจะเปรียบเหมือนถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

ผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้รวมถึงวันต่อ ๆ ไปเด็ก ๆ หลายคนคงตื่นเต้นที่จะได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน  ผู้ใหญ่อย่างเราคงไม่มีใครตกข่าวการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเด็ก  เมื่อเด็กมีอายุ  7  ขวบนะครับ  มันเป็นผลมาจากการแก้ไขพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2554  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  ที่ผ่านมา  และจะทำให้มีผลบังคับเป็นกฏหมายเมื่อพ้น  60  วัน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คือในวันที่  10  กรกฏาคม  2554  นี้

หลายคน  รวมทั้งผมด้วยสงสัยว่าทำไมต้องแก้ไขพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้เด็กมีบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่อายุ  7  ขวบด้วย  กรมการปกครองเขาบอกว่า  เหตุผลหลัก ๆ ก็เพื่อความคล่องตัวในการติดต่อรับบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ของรัฐ  อย่างเช่น  การไปหาหมอที่โรงพยาบาล  การไปสมัครเรียน  และที่สำคัญเป็นการป้องกันการขายเลขบัตรให้กับชาวต่างชาติ (พอเด็กมีอายุครบ 15 ก็จะไปทำบัตร  แต่คนที่ไปทำบัตรไม่ใช่ตัวจริง)

หลังจากนี้กฏหมายมีผลบังคับใช้แล้ว  ก็ขอให้ผู้ปกครองนำเด็กที่มีอายุ  7  ปีบริบูรณ์ (แต่ไม่ถึง  15  ปีบริบูรณ์) มายื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่  ที่ว่าการอำเภอ  หรือเทศบาลใกล้บ้านนะครับ

ภาพประกอบจาก มติชน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments