การฌาปนกิจสงเคราะห์

การฌาปนกิจสงเคราะห์มีมานานแล้ว  เมื่อเกิดการตายในหมู่บ้านและครอบครัวผู้ตายนั้นยากจน  จะเกิดการเรี่ยไรเงินเพื่อจัดการศพ  จนกระทั่งพัฒนามาเป็นรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนในปัจจุบัน  สารภาพตามตรงว่าผมไม่เคยสนใจศึกษาไอ้เจ้าฌาปนกิจสงเคราะห์นี่เลย  รู้แค่ว่าในแต่ละหมู่บ้านมีฌาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุก็มี  ชาวบ้านบางคนไปสมัครไว้ในหลายหมู่บ้าน  แล้ววันหนึ่งผมได้ไปร่วมประชุมเรื่องของฌาปนกิจสงเคราะห์  ที่จัดโดยสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เมื่อวันที่  30  มีนาคมที่ผ่านมา

พมจ.อุดรธานีบรรยายพิเศษ
พมจ.อุดรธานีบรรยายพิเศษ

การฌาปนกิจสงเคราะห์คือ  กิจการที่บุคคลหลายบุคคลตกลงเข้าร่วมกัน  เพื่อทำการสงเคราะห์กันและกันในการจัดการศพ  และสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น  ซึ่งถึงแก่ความตาย  และไม่ได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน  การฌาปนกิจสงเคราะห์มุ่งสงเคราะห์เฉพาะเมื่อมีการตายเกิดขึ้น  เป็นที่พึ่งพายามสุดท้ายของชีวิต  เป็นหลักประกันความมั่นคงให้ครอบครัว   โดยเฉพาะครอบครัวของผู้ที่มีรายได้น้อย  จะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน  แล้วก็ยังถือว่าเป็นการได้ทำบุญร่วมกัน  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของสังคมบ้านเราเท่านั้น  บ้านอื่นเมืองอื่นไม่มีหรอกครับแบบนี้

ในตอนนี้ชาวบ้านเขาเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งแห่งครับ  ถ้าไม่เป็นสมาชิกกับ ธกส.  ก็เป็นสมาชิกกับหมู่บ้านของตัวเอง  ฌาปนกิจสงเคราะห์ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ผมไม่ทราบว่าได้จดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่า  ผมมาอยู่ที่นี่เมื่อปี  49  จนถึงตอนนี้  ไม่เคยเห็นใครมาจดทะเบียนหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์เลย  อาจเป็นไปได้ว่าชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าภารกิจนี้ (จดทะเบียนและอื่น ๆ ) ถ่ายโอนมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ก็ผมเองเพิ่งรู้เหมือนกันครับ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

3 thoughts on “การฌาปนกิจสงเคราะห์

  1. บล็อกพี่เหน่งเป็นแฮ้ง..ๆๆ ครับ error บ่อย ผมคอมเม้นไม่ได้เลยหลายครั้ง ตรวจสอบ ทรีมหน่อยนะครับ เหอะๆ

  2. ขอบคุณที่บอกครับคุณหมอ จะตรวจสอบตามแนะนำครับ

Leave a Reply